Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 
  Søke i billedgalleriet - gamle bilder
Album: Årstall fra   til:    
Søkeord:    Søk: (og)    Søk: (eller)    
Vis alle              
 Billedtabell for gamle bilder                                                
  Bilder pr side:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ant sider: 105 
Id   År  
Sandnesset i Sul ca år 1958  Bnr:11372  Album: 61  /sandnessetjorgenfromHW.jpg       
 
 
De siste som bodde på Sandnesset var Harald Bernhard Berntsen Sandnes og kona Julie Kristiansdatter Trana. Harald var født på Vinnesvald men kom til Sandnesset i 1907 og gikk på skolen i Sul han ble konfirmert derfra. I 1916 ble han gift med dattera på gården og kjøpte eiendommen av Verdal Kommune i 1922. Men allerede året etter ble heimen solgt til naboen Jørgen From. Sandnesfamilien flyttet senere til "Brujalet" i Vinne vest for Kålen. Les mer om folket og heimen i boka "Heimer og Folk i Inndalen og Sul", bind A, der opplysningene her er hentet fra.   
**Årstall:  B: 1600   H: 900**
    
   
 

Martin Sagmo, en kjempe av en kar  Bnr:11370  Album: 114  /MartinSagmoa.jpg       
 
 
Martin var sønn av sagmester i Grunnfossen ved Ulvilla, Jeremias Sagmo og Albertine Engelsen på Holmenvald Nedre, som vel var Sagmoen. Han var født tvilling med Elling den 6. juni 1865. Elling døde ung, i 1887, og Martin 1 7. mai. Begge var ugift. Martin bodde på Leirhaug (Aunet) i mange år sammen med sin mor. Derfor gikk han under navnet Martin Aunet. Foruten å være jordbruksarbeider på Aunet var han en "heint" kar. Virket som rørlegger, smed og brobygger. Han var med å sette opp minst en av løpestrengene over Helgåa og minst to hengebruer. Den ene ved Inndalsgårdene og den andre over Strådøla (Sisselvollbrua). [b][url=http://verdalsbilder.no/KindexBig.php?bid=3080]Klikk her [/url][/b] for å se bilde fra åpningen av den sistnevnte hvor han står midt i bildet. En svær kar som veide over 170 kg. Opplysninger ovenfor er fra flere kilder.  
**Årstall:  B: 800   H: 1128**
    
   
 

Bergljot Indahl Suul  Bnr:11368  Album: 62  /BergljotIndahlSuul.jpg       
 
 
Bergljot, født i 1900, var datter av Anneus og Gusta Benedikke i Øster-Inndala. Ble gift med John Nelius Suul i 1922 som da var driver av Sulstua sammen med sin bror Mekal. Som eldre flyttet Bergljot og John til kårhuset Arnenget vest for Sulstua. Paret hadde ingen barn. John døde i 1980, 86 år gammel. Bergljot i 1979. Usikkert når bildet er tatt, men trolig på hennes konfirmasjonsdag i 1914 ?.  
**Årstall:  B: 1191   H: 2048**
    
   
 

Moparkens far, konsul John Edvard Moe  Bnr:11366  Album: 114  /consulMoe.jpg       
 
 
moe var sønn av Oluf Moe i Husumgården. Flyttet til Vasa i Finland. Drev med handel og rederi. Virksomheter det ble penger av og han ga tomt og noe utstyr slik at Moeparken ble en realitet i 1910. Levde i perioden 1856 - 1931. Opplysninger fra boka "Heimer og Folk på Øra".  
**Årstall:  B: 800   H: 1278**
    
   
 

Eldgammelt bilde av Skalstugan  Bnr:11365  Album: 119  /skalstugangammeltRP.jpg       
 
 
Trolig fra før 1900. Skalstugan ble bygd av engelskmennen på 1800-tallet. Bildet utlånt av Rut Åse Prestmo.  
**Årstall:  B: 1600   H: 900**
    
   
 

John Estensen Østnesvald fra Engsvehaugan i Vuku  Bnr:11362  Album: 114  /JohnEstensenfraEngsvehaugan.jpg       
 
 
Født i 1860, død i 1928. Utvandret som ugift arbeider til Amerika i mars 1882. Gift med Elizabeth Kleven i 1911. Bildet er fra 1886. [b][url=https://www.nb.no/nbsok/nb/15a44f99551b1c5bb7c7ad1efd4cbc11?index=1#180]Klikk her [/url][/b] for å lese mer i årboka 1989 om John og slekta. [b][url=http://verdalsbilder.no/vis_avisklipp_en.php?s_keyword=opheim&Id=477] Klikk her [/url][/b] for å lese avisartikkel om saken i 1990.  
**Årstall:  B: 920   H: 1311**
    
   
 

Kransnedlegging på Vera Kirkegård 24. august 1969  Bnr:11360  Album: 104  /verakapelljubileum1969kransHW.jpg       
 
 
Prost Sætevik legger ned krans på minneplate over de som sto i spissen for å reise kapellet i Vera som sto ferdig i 1899. Første gudstjeneste var 18. august. Kransnedleggingen var en del av 70-årsmarkeringen. res. kap. Harald Tollefsen i bakgrunnen. Foto av Harald Wågø.   
**Årstall:  B: 1024   H: 964**
    
   
 

Lærer i Sul og Garnes, John Johnsen  Bnr:11359  Album: 114  /JohnsenlærergarnessuIE.jpg       
 
 
Født i 1875 på Litj-Molden i Inndalen. Lærereksamen i 1899. Samme år ansatt som lærer Årstad og Balhall. Ansatt året etter ved Volden skolekrets. I 1902 ansatt som lærer i Garnes og Sul. Bodde på Garnesskolen men var eier av Vikdal ved Steinsgropa. Avskjed som lærer i Garnes i 1939. Flyttet da til Vikdal der han døde i 1946. Gift to ganger. Sju barn fra første ekteskap med Inger-Anna Eriksdatter Haugdal, født på Rosvoldvald i 1877. Opplysninger fra boka Heimer og Folk i Inndalen og Sul.  
**Årstall:  B: 800   H: 1179**
    
   
 

Isgang over veresvegen øst for Elneshøgda i 1961  Bnr:11357  Album: 60  /flom1961helgaadalHW.jpg       
 
 
I front ser en Litjeinne (Lilleenget) og bakerst Øster-Elnes, som brandt ned for noen år siden. Triste greier å få slike ismasser og vatn innover mot husa. Foto av Harald Wågø.  
**Årstall:  B: 1600   H: 1055**
    
   
 

Per Andersson fra Haugen i Strådalen  Bnr:11356  Album: 62  /perandersenstraadalfrahaugen.jpg       
 
 
Ungdomsbilde av sønnen til reineier Anders Larsson som muligens var de første som bosatte seg på Haugen nordøst for Strådalen. Trolig ca. 1860. Senere bodde Gunnilla Hansson, eller Finn-Gunnhild som var kallenavnet, i den enkle boligen. Per var "ordningsmann" for lappene som betalte ut erstatninger til norske nordmenn for skader som reinsdyra gjorde på avlinger. Han var reingjeter på Valdresflya i noen år og flyttet i sine eldre år til Rørostraktene. Per var født i 1875 og døde i 1957. Opplysninger fra artikkel om lappiske boplasser langs Strådøla i boka om Vera kirke. Boka er nærmest en bygdebok for Vera. Bildet utlånt av Harald Wågø.  
**Årstall:  B: 800   H: 1272**
    
   
 

Flom på Tronesvolden i 1961  Bnr:11353  Album: 60  /flomtronesvolden1961HW.jpg       
 
 
Isgang i Inna skapte flom på Tronesvolden. Her er vel både folk og fe evakuert. Gården er senere flyttet opp på høyere nivå lenger øst. Foto av Harald Wågø.  
**Årstall:  B: 1200   H: 1144**
    
   
 

Flom ved den gamle Stensbrua i 1961  Bnr:11352  Album: 60  /flomstensbrua1961HW.jpg       
 
 
Isgang i vårløsningen i 1961. Foto av Harald Wågø.  
**Årstall:  B: 1600   H: 1023**
    
   
 

Traktor på hengebrua ved Holmsberget i Vuku A  Bnr:11351  Album: 60  /HengbruaHolmsbergetbKD.jpg       
 
 
Trygve Rotmo på veg over brua med gråtassen og henger ca. 1970. Bildet skal visstnok være brukt som argument for bygging av ny bru over Inna. Det hjalp tydeligvis for 21. januar 1972 ble nybrua åpnet. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-8487]Klikk her [/url][/b] avisbilde fra åpningen. Kjetil Dillan har reparert et mye skadet originalbilde.(se neste bilde). Et tydelig bevis på at bilder kan bli som nye i redigeringsprogrammet Photoshop, selv om org. ser trasig ut.  
**Årstall:  B: 1600   H: 1196**
    
   
 

Traktor på hengebrua ved Holmsberget i Vuku B  Bnr:11350  Album: 60  /HengbruaHolmsbergetKD.jpg       
 
 
Originalbilde med mange skader. Se forrige bilde etter reparasjonen. Eier av bildet, Grete Rotmo.   
**Årstall:  B: 1600   H: 1243**
    
   
 

Lasting av stein i kalkbruddet iTromsdalen 6. september 2018  Bnr:11349  Album: 65  /kalkbruddtromsdalenlastiing06092018.JPG       
 
 
Lasting av stein for kjøring på knusverket. Hullet i bruddet blir større og større og det samme blir "fjellet" med finmasse.  
**Årstall:  B: 1600   H: 900**
    
   
 

Klokkerhaugen nord for Mogrenda i år 1968  Bnr:11348  Album: 61  /klokkerhaugen01111968 hw.jpg       
 
 
Foto av Harald Wågø.  
**Årstall:  B: 1600   H: 900**
    
   
 

Hesjing i Sulstua  Bnr:11347  Album: 61  /hesjingsul.jpg       
 
 
Fòrberging på gammelmåten før rundballan og traktoren tok jobben fra hesten. Skuvriva ble brukt til å "kjør atåt" graset for hesjing. Kårkaillan hadde jobben med stapping av hesja, trålegging og ikke å forglemme, kant- og grøfteslåing med ljå. Alt gras skulle berges. Bildet er trolig fra 1950-åra. Hvem karene er vites ikke. Bildet er litt uskarpt med det er et tidsbilde av jordbruket.  
**Årstall:  B: 1600   H: 1055**
    
   
 

Smeden Bernt Martin Johannessen Bjørkli på Bjørkli i Ness  Bnr:11342  Album: 114  /Bernt Martin BjørkliIE.jpg       
 
 
Martin, som var navnet han brukte, var født i 1889. Giftet seg Julie Mikaldatter Hallem. hun døde i barselseng i 1912 når Julie ble født. Julie, oppkalt etter mora, reiste til Sverige i 1930-åra og bosatte seg på Stor-Rensjøn hos Edin Gjersing. Der levde hun så si hele sitt liv ugift. Martin giftet seg på nytt i 1919 med Olga Elisabet Lorentsdatter Ydseaunet. I det ekteskapet kom det 10 barn. Foruten å drive småbruket var Martin smed og altmuligmann. Smia overtok han etter sin far som var i samme yrke. Martin døde i 1978. Usikker på når bildet er tatt men trolig omkring 1910. [b][url=https://www.nb.no/nbsok/nb/f13b3569bf6d61d4bd1c75d776eb5cc4?index=19#263]Klikk her [/url][/b] for å lese mere om heimen og slekta i boka Heimer og Folk i Ness.  
**Årstall:  B: 800   H: 1258**
    
   
 

Musikeren og gårdbrukeren Ole Georg Martinsen Bjørken , trolig som konfirmant  Bnr:11341  Album: 114  /OleBjorkenIE.jpg       
 
 
Ole var født på Bjørken. Giftet seg med Marie Ingeborg Johnsdatter Sundby i 1921. Paret fikk 5 barn. Paret kjøpte Øver-Kålen i 1931. I likhet med sønnen Asmund var Ole en kjent gammeldansmusiker. Jeremias Storhaug og Ole spilte sammen i 49 år ,begge "fiolspællera". I omtrent 100 bryllup spilte kameratene i og på den tid ble bryllup feiret både over to og tre dager. Betalingen var ca kr 3,- pr natt. Ole komponerte mange gammeldansmelodier. De mest kjente er vel Festvals, Evakueringsvalsen og polsen Skruddusvingen.[b][url=https://www.nb.no/nbsok/nb/3921997b095786829f105db7c722960e?index=12#223]Klikk her [/url][/b] for å lese om Ole og musikken. Bildet er trolig fra hans konfirmasjon i år 1905.   
**Årstall:  B: 800   H: 1221**
    
   
 

Birger Stene på fløtingsdammen ved Østre Drivsjø  Bnr:11340  Album: 69  /birgerstenedrivsodammenJRW342.jpg       
 
 
Dammen ble bygd i 1915 i forbindelse med fløting av tømmer fra Verdalsbrukets drift i Juldalen. Rester av dammen står den dag i dag. Bildet som er utlånt av just Roar Wohlen er vel fra først i 1960-åra..  
**Årstall:  B: 1600   H: 1089**
    
   
 

Tømmerhytte ved Sulsjøan  Bnr:11338  Album: 119  /hyttesulsjoenIE.jpg       
 
 
Etter å ha kommet fram med hest og vogn med utstyr til hytte ved Sulsjøan. Hytta tilhører vel Sulstua. Ukjent når bildet er tatt. Han til høyre skal visstnok være Bjørn Rygh. Hvis noen vet navnet på de andre, ta kontakt på tel 472 97311..  
**Årstall:  B: 1600   H: 973**
    
   
 

Forunderlig snøscooter på Skalsvatnet i påska 1960.  Bnr:11337  Album: 123  /skalsvatnetpaaska1960.jpg       
 
 
Denne spesielle doningen med slep var vel en svensk forløper til snøscooteren. Ukjent fotograf  
**Årstall:  B: 1600   H: 907**
    
   
 

Peder Pedersen Storhaug  Bnr:11336  Album: 62  /pederstorhaugIO.jpg       
 
 
Født 19. mai 1807. Gift med Sigri Ellevsdtr. f. 29.11.1816 Holmen. Peder var husmann på Storhaugen på Årstadbakkan. Arbeidet som sagbruksarbeider. Paret hadde 7 barn: Ingeborg f.1837 (døde 2 år gammel), Ingeborganna f1840, Marit f1842,Petter Lindset f1846 (druknet i Kverna under fløting i 1888),Ellev f1849, Maria f1852, Mikal f1859. Ellev,Maria og Mikal utvandret til Amerika i 1882-83. Så, 22 april 1891 utvandret Peder og Sigrid i en alder av 84 og 75 år til Osakis i Minnesota, sannsynligvis til ett av sine barn som hadde reist 8-9 år tidligere. Slekta etter paret er stor med mange grener. bl.a. Storhaugslekta. En annen gren rett nedadstigende fram til i dag er følgende.1. Peder Storhaug. 2. Petter Lindset, husmand på Årstadvaldet. 3. Ragnhild Elise Lindset,f 30071877, gift med Ellev Ellevsen Stubbe på Tingvold i Vuku (Nessi). 4. Ingeborg Stubbe , f 18011909, gift med Harald Lundgren, drivere av Tingvold. 5. Ingrid Lundgren, gift Oldren, drivere av Tingvold. 6. John Olav Oldren, driver av Tingvold. 7. Ingeborg Vinne Oldren, datter av John Olav. Bildet som er utlånt av Ingrid Oldren er trolig tatt etter Peder kom til Amerika.  
**Årstall:  B: 800   H: 1061**
    
   
 

Doktor Trygve Wold  Bnr:11335  Album: 62  /TrygveVoldIE.jpg       
 
 
Født i 1879 i Mo I Rana. Gikk krigsskolen og ble premierløytnant i sanitetskompaniet. Bildet er nok fra "militærtiden" ca. år 1900. Han tok medisinsk eksamen i 1905. Etter flere korte praksiser i ulike legestillinger kom han til Verdal i 1909 og praktiserte her til 1913. Etter trondheimsopphold og videreutdanning i Tyskland kom han tilbake hit i 1914 og var lege her helt til sin død i 1939. De siste tre årene som distriktslege. Gjennom mange år han virket i bygda hadde han godt kjennskap til de fleste familier. Han skal ha blitt satt stor pris på både som lege og menneske. Det har vistnok versert mange historier fra noen av hans legebesøk. Han bodde og hadde kontor på Sole. Han ble gift i 1914 med Anna Ella Getz, datter av Johan Getz, leder av Værdalsgodset (Værdalsbruket.) Opplysninger fra kulturbindet av Verdalsboka.  
**Årstall:  B: 800   H: 1252**
    
   
 

Lærer Helge Dillan  Bnr:11332  Album: 62  /HelgeDillanIE.jpg       
 
 
Født i Vuku 1896. Lærereksamen i 1917. Samme år ansatt som lærer i Årstad og Sul kretser. Sluttet etter 1. år. Senere lærer i Oppdal, Røra, Frol og Stord. Musikkutdanning i Tyskland. Døde på Levanger i 1991. Var gift med Julie Bøe.  
**Årstall:  B: 800   H: 1298**
    
   
 

Kjesäter slott i Södermanland i Sverige 1945. Mottak for norske flyktninger.  Bnr:11330  Album: 119  /kjesetermottak1943IE.jpg       
 
 
Brakker ved flyktningmottaket for norske flyktninger på Kjesäter slott i Södermanland i Sverige 1945. Her ble alle registrert og legeundersøkt før de ble sendt videre til norske politiforlegninger, skoler, sivilt arbeid, familieforlegninger, kvinneforlegninger og andre steder. [b][url=https://media.digitalarkivet.no/db/contents/43434]Klikk her [/url][/b] navneregister over nordmenn som flyktet til Sverige under krigen. Registeret gir opplysning om nesten 45.000 personer med navn, flyktningnummer, fødselsdato og ankomstdato. Mange navn fra Verdal`n finnes her.  
**Årstall:  B: 1600   H: 1035**
    
   
 

Hest og syklist i Sul ca 1960  Bnr:11325  Album: 122  /hestsyklistIE.jpg       
 
 
John N. Suul med hesten som trolig er "Brausgutt" som var plassert i Sulstua som avlshingst.  
**Årstall:  B: 800   H: 1036**
    
   
 

Kjerstine Nybygget ca år 1912  Bnr:11323  Album: 114  /KjerstineNybyggeIEt.jpg       
 
 
Kjerstine var tvillingdatter av den nest siste fjellstuemann på Nybygget, Ole Arntsen og kona Karen Eliasdatter Volenvald. Kjerstine arbeidet i Skalstugan og heime hos foreldrene på Nybygget fram til 1912. Da flyttet hun til Oslo og hadde arbeid på flere steder. Hun var født i 1875 og døde ugift i 1935. Tvillingsøstera, Anna, utvandret til Amerika i 1901. Opplysninger fra boka Heimer og Folk i Inndalen og Sul, bind A. [b][url=https://www.nb.no/nbsok/nb/2118842db22b42ffd709334faf033da1?index=6#437]Klikk her [/url][/b] for å lese om Nybygget og dets fjellstuemenn i samme bok.  
**Årstall:  B: 761   H: 1093**
    
   
 

Kvigdriving ved Sulstua i år 1955  Bnr:11320  Album: 61  /kvigsleppsulstua1955IE.jpg       
 
 
Kviger på veg til samlingstrøa nordvest for fotballbanen ved Stensbrua fra hamning på Nord-Innsvollen hadde hvilestopp ved Sulstua. Her er det oppstarten av etappen langs mellomriksvegen nedover Sogna. Det var vel ikke den samme trafikken på den tid. Også sau fra samme setervoll benyttet vegen etter avsluttet beitesesong.  
**Årstall:  B: 1600   H: 990**
    
   
 

Brygge i området Veita  Bnr:11319  Album: 59  /bryggeveita.jpg       
 
 
  
**Årstall:  B: 1600   H: 1073**
    
   
 

Hepsø Bakeri er 20 år i 1952  Bnr:11317  Album: 65  /HepsoeBakeriIF16091952.jpg       
 
 
Både før og etter var det bakerivirksomhet i Vuku. På bildet Petter Hepsø. [b][url=https://www.nb.no/nbsok/nb/ffef4eec9ca32bcf89ae6cf47674d39a?index=17#100]Klikk her [/url][/b] for lese mer om bakere og andre håndverkere på Bredingsberg. Avisklipp fra Verdalingen16. september 1952  
**Årstall:  B: 1200   H: 1058**
    
   
 

Jernbanegata på Øra ca. 1984  Bnr:11316  Album: 59  /jernbanegatgodshuset.JPG       
 
 
Utbedring av gata pågår og Meieriet har blitt kjøpesenter. Strand Kafe står og det samme gjør Jernbanens godshus.  
**Årstall:  B: 1600   H: 900**
    
   
 

Rostadbrygga på Øra i 1960-åra  Bnr:11314  Album: 119  /rostadbrygga.jpg       
 
 
Brygga står fortsatt i forfall selv om det visstnok skal finnes planer om restaurering. Det gjenstår å se om noe blir gjort.  
**Årstall:  B: 1600   H: 1035**
    
   
 

Tautrekking på Sveet i Vera omkring år 1960.  Bnr:11313  Album: 61  /taugtrekkingsveetJRW545.jpg       
 
 
Bildet er tatt under et bedriftsarrangement i regi av Værdalsbruket. Bak i bildet ved veggen sitter Bjørn Skoknes og Bernhard Skei til høyre på benken. Han i lys jakke er trolig Tormod Skoknes. Damen i vinduet er Beda Tronsmo. Kanskje en kamp mellom bruksfolk og veresbyggin.  
**Årstall:  B: 1400   H: 1041**
    
   
 

Tautrekking på Sveet omkring år 1960  Bnr:11312  Album: 61  /taugtrekkingveraJRW539.jpg       
 
 
Bildet er tatt under et bedriftsarrangement i regi av Værdalsbruket. Verten på Sveet, Ingvald Tronsmo, har havnet på rygg. Kanskje var det en kamp mellom veresbygg og bruksfolk?. Bak i bildet ser en Sørmoen, sommerfjøset til Sør-Vera, Bruhaugen, Synnerenget og Sør-vera. Ser en samme område i dag så mye areal gjengrodd. Foto av Harald Wågø.  
**Årstall:  B: 1400   H: 991**
    
   
 

Skogsdrift på Værdalsbruket  Bnr:11311  Album: 65  /tommerkjorereverdalsbruketJRW.jpg       
 
 
Trolig fra stordrifta i Storlunmarka/Tverådalen omkring år 1920. Hvis noen har vet mere om de på bildet så ta kontakt på tel 472 97311. Utlånt av Just Roar Wohlen.  
**Årstall:  B: 1600   H: 929**
    
   
 

Fløterlag på Værdalsbruket omkring 1920  Bnr:11310  Album: 65  /flotereverdalsbruketJRW.jpg       
 
 
Når og hvor bildet er tatt er usikkert men trolig i Helgåa. I forbindelse med flere stordrifter av tømmer var det mange karer fra Bindalen og svensker som deltok i fløtingen. Den eneste som en tror vet navnet på er Bernhard Urvold som står som nr. to fra venstre i bakerste rekke. Men hvis noen har navn å bidra med så ta kontakt på tel 472 97311. Bildet er utlånt av Just Roar Wohlen  
**Årstall:  B: 1600   H: 1006**
    
   
 

Elveforbygging og elvepromenaden nedenfor Moparken ca 1987.  Bnr:11307  Album: 59  /elvepromenadenvedmoparken.JPG       
 
 
Steinfyllingen ble anlagt i forbindelse med oppfylling av Stekke med overskuddsmasse fra utbygging av Nato-anlegget i Tromsdalen. Leif Roger Kolberg er i gang med bygging av ny bolig ved elva. Bildet utlånt av Verdal Kommune.  
**Årstall:  B: 1600   H: 943**
    
   
 

Eiendommen Hynne i Gamle Storgate 11 og 13 under riving/restaurering ca år 1986  Bnr:11306  Album: 59  /hynneiveitaforrestaureryng.JPG       
 
 
Eiendommen som består av to hus ligger bortenfor krysset med Veita. Det nærmeste huset måtte rives på grunn av at det var "oppråtna" Nytt ble oppført. Det borterste ble restaurert. Bildet utlånt av Verdal Kommune.  
**Årstall:  B: 1600   H: 900**
    
   
 

Eiendommen Hynne i Gamle Storgate 11 og 13 under nybygg og renovering i 1986  Bnr:11305  Album: 59  /hynneiveitaresturert.JPG       
 
 
Se forrige bilde av gammelhusa. Bildet utlånt av Verdal Kommune.  
**Årstall:  B: 1600   H: 1066**
    
   
 

Følstadgården før restaurering.  Bnr:11304  Album: 59  /folstadgaarden.jpg       
 
 
Eller Eker som er navnet. Gården er trolig fra ca 1850. Her har det vært drevet landhandel, pensjonat, hotell, bank, klesbutikk og etter siste ombygging, boliger. Les mer om eiendommen i boka "Heimer og Folk på Øra" av Solveig Ness.  
**Årstall:  B: 1600   H: 900**
    
   
 

Elstad, eller Eldstadgården, før restaurering.  Bnr:11303  Album: 59  /elstadgaarden.jpg       
 
 
Lang historie om denne eiendommen som det kan leses om i bok "Heimer og Folk på Verdalsøra" av Solveig Ness. Ved siste restaurering ble gården ombygd til boliger. Mangeårig kolonialforretning før det. Bildet som er utlånt av Verdal Kommune er trolig tatt ca.1986. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-7171]Klikk her [/url][/b] for bilde fra ca 1920.  
**Årstall:  B: 1600   H: 1079**
    
   
 

Flatås i Leksdal i 1954  Bnr:11302  Album: 73  /flataas1954.jpg       
 
 
utlånt av Verdal Kommune.  
**Årstall:  B: 1600   H: 998**
    
   
 

Da det var musikk og liv på Minsaas Plass  Bnr:11300  Album: 59  /underholdningminsaasplasssnk6720063.jpg       
 
 
Bildet er trolig fra 1970-åra da det enda var lovlig å parkere på Minsaas Plass. Det var en tid det var vanlig med lørdagsspilling av musikkorpsene i kommunen. Hvis noen kan tidfeste bildet nærmere ring, 472 97311. Foto Henning Anderson. Utlånt av SNK.  
**Årstall:  B: 1600   H: 1143**
    
   
 

Husumbrygga, et minne fra en svunnen tid  Bnr:11288  Album: 59  /Husumbrygga IF21101952.jpg       
 
 
Brygga sto nord for den siste brygga, Rostadbrygga, ved Moparken. Avisklipp fra Innherredsbladet i 1952.  
**Årstall:  B: 1200   H: 802**
    
   
 

Bilvaskemaskin fra 1952  Bnr:11283  Album: 59  /VaskehallEkloIF02091952.jpg       
 
 
Dette må da vel være den første bilvaskemaskin på Øra. Den ble montert i Mobilstasjonen til Gustav Eklo. Bildet viser vidunderet i aksjon og i følge bildeteksten hadde den til og med underspyling. Klipp fra Innherredsbladet 2. september 1952.   
**Årstall:  B: 1200   H: 878**
    
   
 

Scene fra Olsokspelet i 1962  Bnr:11281  Album: 66  /olsokspelet1962hw24.jpg       
 
 
Foto av Harald Wågø.  
**Årstall:  B: 1600   H: 950**
    
   
 

Fra olsokspelet med Grima i bakgrunnen år 1962  Bnr:11280  Album: 66  /olsokspelet1962hw26.jpg       
 
 
Johannes Kalseth til hest, trolig i rollen som Finn Arneson. Foto av Harald Wågø.  
**Årstall:  B: 1400   H: 1013**
    
   
 

Kongen til hest under Olsokspelet 1962  Bnr:11279  Album: 66  /olsokspelet1962hw27.jpg       
 
 
Foto av Harald Wågø.  
**Årstall:  B: 1200   H: 792**
    
   
 

Dame til hest på scenen i Spelet om Hailag Olav i 1968  Bnr:11278  Album: 66  /Olsokspelet1968dhw5.jpg       
 
 
Mona Jacobsen som Rannveig Trondsdatter. Denne rollen har vært personifisert i Spelet kun fire ganger. Foto av Harald Wågø. test  
**Årstall:  B: 1400   H: 1271**