Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 
  Søke i billedgalleriet - gamle bilder
Album: Årstall fra   til:    
Søkeord:    Søk: (og)    Søk: (eller)    
Vis alle              
 Billedtabell for gamle bilder                                                
 
Id   År  
Byggingen av ny St. Olavs bru i 1986.  Bnr:10607  Album: 60  /olavsbruabygging1986erh.jpg       
 
 
Selve brua var kostnadsberegnet til ca. 8. mill. Med omlegging av vegen totalt ca. 12,5 mill. Ferdigstilt i september 1986. Utførende entreprenør, Selmer-Furuholmen.Selve brua er 172 m lang og bredde på 7,3 m. Hovedspennet er 117 m. Det gikk med ca. 1700 kbm. betong, 280 t armering og 4200 m spennarmering. Off. Åpning i oktober 1986. Første bil over var en Moskwitch kjørt av Konrad Schei. Opplysninger fra avisklipp i Verdalingen.   
**Årstall: 1986 B: 1600   H: 1061**
    
   
 

Bygging av ny St. Olavs bru i år 1986  Bnr:10606  Album: 60  /olavsbruabyggingen1986.jpg       
 
 
Bildet er fra avisutklipp fra Verdalingen.  
**Årstall: 1986 B: 1600   H: 1005**
    
   
 

Bygging av ny St. Olavs Bru i 1942  Bnr:9856  Album: 60  /stolavsbrubygging1942.jpg       
 
 
Tyskerne bygget Gefreiter Nachreiner Brücke oppå den gamle brua fra 1863. Brua ble flyttet fra Steinkjer etter bygging av ny bybru der. I 1953 ble denne brua erstattet med en ny stålbru. Denne igjen var i bruk for biltrafikk fram til vegen ble omlagt i slutten av 1980-åra. Tyskerne bygget Gefreiter Nachreiner Brücke oppå den gamle brua fra 1863. Brua ble flyttet fra Steinkjer etter bygging av ny bybru der. I 1953 ble denne brua erstattet med en ny stålbru. Denne igjen var i bruk for biltrafikk fram til vegen ble omlagt i slutten av 1980-åra. Klikk her. for å lese artikkel i Verdal Historielags årbok 1986 om brua mellom 1863 1986.
  
**Årstall: 1942 B: 1600   H: 1141**
    
   
 

St. Olavs bru ved Innsvatnet i år 1929  Bnr:9375  Album: 60  /stolavsbro1929ao.jpg       
 
 
Utlånt av Arne Østråt  
**Årstall: 1929 B: 1600   H: 1014**
    
   
 

Spelan og Tune på Stiklestad 1954  Bnr:9219  Album: 73  /StiklestadBeller.jpg       
 
 
Bruka ligg ved nord for vegen forbi Olavsstøtta.[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=Spelan+og+Tune]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av Verdal kommune Utlånt av Verdal kommune.  
**Årstall: 1954 B: 1600   H: 900**
    
   
 

St Olavs bru før 1941  Bnr:8966  Album: 60  /innsvatnetstolavsb bru2591533snk.jpg       
 
 
Med den gamle vegen oppe i bergsiden. Utsatt strekning for isras på våren. Tyskerne bygde ny bru her i 1941. Foto av Henning Anderson. Utlånt av SNK  
**Årstall: 1938 B: 1600   H: 1102**
    
   
 

St. Olavs bru i 1905  Bnr:8090  Album: 60  /stolavsbru1905is.jpg       
 
 
  
**Årstall: 1905 B: 1596   H: 1016**
    
   
 

Bygging av ny St.Olavs Bru 1985  Bnr:6633  Album: 65  /Olavsbruanye1985ib.jpg       
 
 
Utlånt av Idar Bakken  
**Årstall: 1985 B: 1400   H: 874**
    
   
 

St Olavs bru i 1930-åra  Bnr:5611  Album: 60  /Stolavsbru.jpg       
 
 
Utlånt av Bjørg Mattingsdal.  
**Årstall: 1935 B: 1024   H: 696**
    
   
 

St.Olavs Bru  Bnr:5520  Album: 61  /StOlavsBru.jpg       
 
 
Gammelt bilde fra Jämtlandsvegen østfra av den gamle trebrua ca 1905. Brua ble åpnet i 1861 og ble benevnt som Skjippbrua etter en bergknaus som den dag i dag har navnet Skipet. Les mere om bruene her i verdal Historielag`s årbok av 1986. Utlånt av Bjørg Mattingsdal  
**Årstall: 1905 B: 1200   H: 761**
    
   
 

St. Olavs bru  Bnr:4624  Album: 68  /stolavsbruitre.jpg       
 
 
Gammelt bilde. Hest og vogn står ved hitre enden av trebrua. Stolper langs vegen på innersiden mot fjellet. Antagelig telefon for strømmen kom vel ikke før i 50-åra.Utlånt av Anne Marie Slottemo  
**Årstall: 1930 B: 1200   H: 646**
    
   
 

Avduking av støtten ved Olavskilden 29. juli 1954  Bnr:4199  Album: 61  /olavskilden-avduking-musikk.jpg       
 
 
Olskjelda ligger i Sul i Verdal kommune, ca 500 m fra Rv 72. I følge sagnet holdt Olav Haraldsson natterast på gården Sul under sitt hærtog mot Norge i 1030. Lensmann Jon Suul fikk reist en bauta til minne om hendingen i 1030. Steinen ble hentet på Skalstufjellet og fraktet til området ved Olavskilden, hvor kongen etter sagnet skulle ha drukket vann. Steinen er nærmere 4 m høg, ca 40 cm bred og har denne inskripsjonen: "Eg tenkjer vist bonde, at Gud vil gjera denne skaden god att, og at åkeren stend betre om ei veke. 1030" Teksten hentet fra lokalhistoriewiki.no Medlemmer av Arbeidernes Musikkorps tar en pause ved støtta under åpningen. Utlånt av Kjell Solvold  
**Årstall: 1954 B: 1200   H: 862**
    
   
 

Skipp-brua eller Olavsbrua før 1942  Bnr:4116  Album: 68  /stolavsbruen.jpg       
 
 
Brua ble revet i 1942 etter å ha vært i bruk i ca 80 år. Les mere i Verdal historielag`s årbok 1986.Utlånt av Joar Balgård  
**Årstall:  B: 1024   H: 640**
    
   
 

St. Olavs bru i 1950-åra  Bnr:4029  Album: 68  /Stolavsbrua.jpg       
 
 
Utlånt av Joar Balgård  
**Årstall: 1950 B: 1024   H: 712**
    
   
 

St. Olavs bru  Bnr:3505  Album: 68  /Stolavsbrunedenfra.jpg       
 
 
med gammelvegen i 1930-åraUtlånt av Joar Balgård  
**Årstall: 1938 B: 1024   H: 705**
    
   
 

St.Olavs bru  Bnr:3487  Album: 68  /Olavsbrua.jpg       
 
 
i 1930-åra. Mannen på bildet er Ivar Karlgård som var vegvokter på denne vegstrekningen.Utlånt av Joar Balgård  
**Årstall: 1934 B: 1024   H: 698**
    
   
 

St. Olavs Bru  Bnr:2949  Album: 68  /stolav_s_bru1904.jpg       
 
 
Den gamle trebrua fra omkring et av de første årene etter 1900  
**Årstall: 1904 B: 1024   H: 669**
    
   
 

Tømmerbinding i Sauget  Bnr:2674  Album: 60  /TommerbindingISauget_i_Inna.jpg       
 
 
like nedenfor St. Olavs Bro.Utlånt av Værdalsbruket  
**Årstall: 1935? B: 1024   H: 717**
    
   
 

Kong Olav signerer steinen ved Olavsbrua.  Bnr:1954  Album: 61  /KongOlav_280780.jpg       
 
 
Bildet er tatt 28/7-1980 da Kong Olav signerte steinen ved Olavsbrua. Martha Louise i hvit kjole i forgrunnen.I bakgrunnen skimter vi 3 bla Juberg. Vi ser også davererende ordfører Ola G. Tromsdal og klokker Jon J.By.Klikk for et større bilde.Fotograf og skanning av lysbilde : Steinar Fjesme  
**Årstall: 1980 B: 1644   H: 1080**