Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
-->
  Søke i verdalsbilder 
            
Loading
   Translate-übersetzen-Traduire


Søk i ukens bilder
Id:  
Kat:
Tekst:    
  Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webmaster:  Ole Morten Larsen

 Bildemaster:  Eystein Ness
     Aktuelt                                      
AmazingCounters.com

 Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
Uke 33   Peling av havna til Venedig i 1957  Bilde etter Olga Anderson      
Her peler frivillige for å klargjøre havna til Venedig som var en kafè på Stekkesiden av elva som ble brukt under Øras dag i slutten av 1950-åra. Båter gikk i skytteltrafikk fra Folkeparken. Sverre Vestvik, i sentrum av bildet, var vel den som sto i spissen for Øras Dag.    
Uke 33   Myrull på Marsteinsvola midtsommers 2016  Foto: Eystein Ness      
    
Uke 32   Innover mot Havfrua  Bilde etter Olga Anderson.      
Eksakt når bildet er tatt er usikkert men senest i 1950-åra.     
Uke 32   Holmen gård i Vuku før restaureringen        
Holmen Gård er en herskapelig storgård fra 1840-årene og er hovedsete for AS Værdalsbruket. Nicolai Jenssen kjøpte Verdalsbruket i 1832 og nybygger gården der hvor den ligger i dag. Bakgrunnen for flyttingen skal ha vært et karjolvelt i de bratte bakkene opp til gården. Hovebyggningen er tegnet av en tysk arkitekt, Meinhardt. Han hadde hatt 5 års praksis hos slottsarkitekten i St. Petersburg før han slo seg ned i Trondheim. Både husets form og fine detaljer ute og inne tyder på at han har hatt russiske landsteder som forbilder. Hovedbygningen står på ca. 1 meter tykk gråsteinsmur. Alle husets vegger, både ytre og indre er laftet av øksehogd tømmer. Opprinnelig var det synlige tømmervegger på noen rom, for øvrig tapet. Før tapetsering ble tømmerveggene rappet med leire. I spisesalen ligger det opprinnelige grangulvet. Gården har vært sjefsbolig fra 1908 til 1992. Før dette var det familien Jenssens sommersted. Familien Jenssen eier Værdalsbruket frem til 1908. I Jenssens periode ble det bl.a. bygget dampsag på Ørmelen til erstatning for fossesagene (1872). Den samlede enhet som Værdalsbruket utgjør i dag, har vært uendret i ca. 200 år når en ser bort fra innkjøpet av eiendommen Færen Nordre fra Selbo Kobberverk i 1861, og utskillelsen av de tidligere leilendingsgårdene med husbehovsskog etter 1912. Navnet Værdalsbruket ble tatt i bruk ca. 1860. Eiendommen utgjør ca. 900000 dekar, tilsvarende 58 % av Verdal kommunes totalareal. Informasjonen er hentet fra Værdalsbrukets nettside.    
Uke    Lyngselva 2016  Foto: Eystein Ness      
Først i juli var det liten vassføring i Storfossen nedenfor Lyngsvollen.    
Uke 31   Olavs Menn i Mjødbollen i Holmekollen 1985  Bilde utlånt av Roar Værnes.      
her i sklia like før de når vatnet under ta sjansen i Holmenkollen. Det ble ingen seier for Mjødbollen som gikk rundt like etter at den nådde vannet. Men de fikk en trøstepremie på kr 1000,-.
VIDEO av Olavs menn «Tar sjansen» i Holmenkollen i 1985     
Uke 31   Barnas Dag 1955 på Elstadtomta  Bilde etter Olga Anderson      
    
Uke 31   Bygging av ny RV50 gjennom Øra ca 1956   Bilde etter Olga Anderson      
Nyvegbakken i bakgrunnen. Her valses grusen ned og det gjøres klart for asfaltering.    
Uke 31   Rasteplassen ved Olavsbrua 22. juli 2016  Foto: Eystein Ness      
Nå er det snart året siden kommune ble varslet om at beleggsteinen på stien ned til handicapplassen ble skadet av vind under høg vannstand. Verdal kommune som leier arealet og som i sin tid sto for bygging av anlegget har ikke løftet en finger for å få det orden igjen. Som verdaling blir en flau over at det skal se slik utrivelig ut. Går det 5 år med planlegging her, slik det tok å få opprustet anlegget ved Olavskilden så er det vel håp at det blir ferdig ca. 2020. Og da er det vel ufremkommelig og igjengrodd. Utedoen ser ut som et frauhus innvendig. En skal "bætterde vårrå trøngan" hvis en skal "hal å hengneppå rauva" slik det ser ut. Fy flate. Når det ikke finnes tiltak for å få anlegget opprustet så er det mye bedre å fjerne alt sammen og la naturen få området tilbake.     
Uke 30   Maggi Berg på rørgaten ved Ulvillberget ca år 1937   Utlånt av Svein Berg.      
Rør med vann fra Rønningsdammen til kraftstasjonen i Ulvilla.    
Uke 30   Flom og isgang i Elnesgrenda i Helgådalen år 1962.  Utlånt av Inge Nymoen.      
Østenfor Elneshøgda.     
Uke 30   Ilter humle ypper seg  <== Klikk     Foto: Eystein Ness      
    
Uke 30   Karl Olsen Klefsås ca 1914  Bilde utlånt av Ella Aune.      
Han var med faren Ola(som var bergarbeider) fra Jämtland til Dalbakken i Røesgrenda hvor han var husmann i noen år. Faren ble gift med Beret Marta Pedersdatter Røsvald i 1898. Karl var født i Kall. Han ble invalid i ung alder, men i 1909 kjøpte han Solbu på Nessleira. På papiret var Karl eier, men det var vistnok faren som var driveren. Solgte Solbu i 1926 og Karl flyttet året etter til Nesmoen til Randi og Ragnhild Veie hvor han bodde til sin død i 1939. Begravd ved Vinne Kirke. Faren og stemora Beret flyttet på Øra og overtok gården Skille. Opplysninger hentet fra boka Heimer og Folk i Ness. Bildet utlånt av Ella Aune.    
Uke 29   Traktorforretningen til Ole Selnæs 1955  Bilde etter Olga Anderson.      
Dama på traktoren er Crista Selnæs, kona til Ole.
I bakgrunnen bygger Samvirkelaget Sentrallageret (Framgården).    
Uke 29   Tre bukkene bruse  <== KLIKK på lupen!     Foto: Eystein Ness      
som skal til seters osv.... Bare at her er det vel sau i bildet. Fra Lyngselva 17. juni 2016    
Uke 29   Karer i en robåt på Trones  Utlånt av Oddvar Floan      
Bildet er tatt ved kaia til Trones bruk. Hvem de i båten er vites ikke. heller ikke når bildet er tatt.     
Uke 29   Perlemorvinge på Myrhatt  Foto: Eystein Ness      
Samtlige virket helt paralysert og upåvirkelig av mitt nærvær. Jeg plukket blomstene de satt på som en bukett, men de satt fortsatt like rolig uten å røre seg i minst en times tid. For å avslutte seansen pirket jeg forsiktig på de ved hånden min og de krabbet over dit og der slo de seg til ro en stund før de tok vingene fatt (se neste bilde). Nesten så en skulle tro at de var ruset av nektaren på blomsten..    
Uke    Fem Perlemorvinge på hånden  Foto: Eystein Ness      
Etter et lengre opphold på blomsten Myrhatt synes de å være paralysert. (se forrige bilde).    
Uke 28   Stopp ved Skjækerfossen på tur tul Vera ?     Utlånt av Inge Nymoen.    
Litt usikkert i hvilken anledning, men mest trolig er det de prominente gjestene fra fylkesmannen og vegsjefen i forbindelse med åpningen av ny bru over Strådøla ved Sisselvollen i år 1956 som har tatt en pause her. En annen mulighet er kommunestyrerepresentanter som tar en pause på tur til møte på Tronsmoen i 1955. Drosjesjåfør Martin Holmen er på bildet.     
Uke    Fjellbloddråpesvermere  Foto: Eystein Ness      
Denne arten er knyttet til fjellet, og kan finnes ganske høyt opp der det er lite vegetasjon. Larvene kan leve på mange ulike planter, mest på krekling. De bruker to eller tre år på utviklingen. De voksne sommerfuglene svermer i solskinn en gang mellom juni og august, men på en lokalitet er flygetiden ganske kort, høyst to uker. Bestanden varierer kraftig fra år til år, dette synes i alle fall delvis å ha sammenheng med smågnager-syklene fordi store smågnager-bestander dreper mange av larvene. Larven forpupper seg i en hvit, vanntett kokong på et strå like over bakken. I Norge finnes den trolig i alle fjellområder, og kan enkelte år være meget tallrik. Dette ifølge Wikipedia.    
Uke 28   Saging på Haukåsaga rundt 1977.  Bildet utlånt av Nils Ragnar Stensø Skjørholm.      
Han som mater saga er Alf Moe. Tydelig at det er på vinters tid, han har "ørlappan ne og blavåtta på fingran".     
Uke 28   Aktivitet på Kverner 6. juli 2016  <=== klikk på lupen    Foto: Eystein Ness      
Bildet er fra Våttåhaugen    
Uke 27   Oppstilling for tog ved Herredshuset  Bilde etter Olga Anderson.      
Legg merke til plakaten hvor det står skrevet Verdal Idrettslag Stiftet 20-5-1920. Som kjent markerer Verdal i.l. at de er 100 år i år. Etter denne plakaten er det fire år til men det finnes vel en forklaring på at markeringen er i år. (Forløperen til Verdal Idrettslag - Værdalens skilag - er stiftet den 12. februar 1916.) Ukjent når bildet er tatt men i alle fall før midten av 1950-åra når paviljongbygget ble bygd.
25. års jubileet i 1945     
Uke 27   Kjente bygninger på Øra i 1920-åra  Utlånt av Inge Nymoen.      
Nærmest står skolebygningen på Øra bygd i 1896 til en pris av ca. kr 7000,- . Skolen inneholdt 4 klasserom og to små andre rom. Den første fastskolen fra 1847 ble ominnredet til lærerboliger. Denne skolebygningen var stuebygningen på Ner-Fåra som ble kjøpt for 180 spd. Med nedtaking, flytting og oppsetting kom prisen på ca. 419 spd. Omkring 1920 ble denne bygning for liten ettersom behovet for flere lærerboliger var økt. I stedenfor utvidelse ble det bestemt å bygge ny og i 1922 ble det Lysgård (bygning nr. to i bildet) oppført i stein. Der var det fire lærerboliger, to for lærere i småskolen og to for lærere i storskolen. Byggmester Paul Gran fra Sjøbygda sto for planene og han var også byggeleder. Prisen ble kr 66147,-. Gamleste skolebygning med lærerboligene ble solgt til Nessbyggin og oppsatt som forsamlingshuset "Heimly". Ut fra året Lysgård ble bygd antar en at bildet er fra slutten av 1920-årene. Skolebygningen fra 1846     
Uke 27   Ørmelen i 1950-åra.  Bilde etter Olga Anderson.      
Bildet er vel tatt i området ved Tangen/Rogntun. I dag står BlocK-Watne husa her i området.     
Uke    Pikelaget i Vuku 12. mai 2016  Foto: Eystein Ness      
Etter hjemmeseieren mot Steinkjer.    
Uke 27   Fløting i Ferlainne  Utlånt av Inge Nymoen.      
Terrenget Helgåa renner gjennom i Ferlainne tilsier at fløting her måtte være den vanskeligste strekningen i Verdalsvassdraget. Når en ser på bildet hvordan tømmeret har kilt seg fast så måtte det være en farlig jobb med å få løst opp bindingen. Men disse karene hadde vel vært "ute en vinterdag før" som det heter. Men så foregikk fløting lenge for det var noe som hette for HMS. Ukjent når bildet er tatt men omkring første verdenskrig hadde Værdalsbruket store tømmer drifter i Veraområdet og inne på svensk område så bildet kan vel være fra den tid og fotografen er mest trolig Ole Snekkermo.     
Uke 27   Blåvingeparing på pekefingeren  Foto: Eystein Ness      
Hektisk aktivitet på kjærlighetsfronten blant Blåvingesommerfuglene på Ørin. Parene vandret fra grasstråa til hånden uten å la seg affisere av noe som helst.    
Uke 26   Samling av damer på Bakketun Folkehøgskole i år 1917  Utlånt av Dagfin Dahl.      
Damene er vel for gamle til å være elever så det er vel kanskje deltakere på et misjonsstevne. Alle har visstnok navnelapp på seg. Klikk på lupen og se om du kjenner navnet på noen.    
Uke 25   Sangere foran Stiklestad Kirke 1918  Utlånt av Dagfinn Dahl.      
Bildet er fra sangerstevne 16. juni.     
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Se Verdalselva fra luften
Klikk på bildene

Framtidens bilder.
 
 

Se 160 høstbilder fra fjell og lågland. Musikk hører med
 
 

Vår vakre elv.
 
 
 
 
 
 

De verdalske befestninger
 

Bilder fra Ulvilla
 

Jernbanebilder
 

Kirker i Verdal
 

Arbeidsliv før i tia
 

Soloppgang / Solnedgang
 
"Utsiktsbilder" i Verdal 
Kornhøst i Verdal
 

Siklastadir - Klikk i bildet og se en artig video.
 

Kvistadbonden i 1954 spilt av Øyvind Øyen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem ble årets fotograf i Trøndersk fotoalbum i 2009.? Klikk på bildet.