Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
  Søke i verdalsbilder 
            
Loading
   Translate-übersetzen-Traduire


Søk i ukens bilder
Id:  
Kat:
Tekst:    
  Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webmaster:  Ole Morten Larsen

 Bildemaster:  Eystein Ness
     Aktuelt                                      
AmazingCounters.com


 Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 1813   Håkon Den VII Allè 1968  Foto av Harald Wågø.      
    
Uke 1813   Planer om rideklubb i Ydsedalen i 1983        
Bildet er tatt av Erling Sommervold under en samling av unge da det var planer om oppstart av rideklubb. Noe som det ikke ble noe av.    
Uke 1812   Jon Rydning ved Skjækerfossen  Verdalingen 1981      
Historien om Jon Rydning, (Jon Rønninga lokalt) begynner i Vera i 1904 da han ble født på Rønningen. I innledningen av et intervju i lokalavisa i 1981 ,hvor bildet er hentet fra, forteller Jon at i arbeidslivet har han vært innom jakt, fiske, skogsarbeid, gårds- og veiarbeid. Jon er kjent som storfisker og mannen som har meninger om det meste - og ikke er redd for å uttale dem. Bingo og vedhogging hører med til hobbyene, men som han selv sier: Æ spekulere på å kjøp mæ munnspæll - æ hi iaillfaill kjæft åt de! I slutten av intervjuet kommenterer Jon arbeid. Vi arbe fer lite nu, de e fer kort dåggå å fer lett arbe, men så bli dæm nu klein aillihop å. Litte gammeldags slit skade ingen. Nu levvi vi på gift å luksus. Hele intervjuet vil bli lagt inn under Gamle Avisklipp.    
Uke 1812   Mudring på Ørin i forbindelse med bygging av havnebygging i slutten av 1950-åra.  Foto av Harald Wågø      
    
Uke 1812   Tresking på Fæby  Foto av Harald Wågø.      
Mannen på treska er vel Sverre Kluken, mangeårig gårdskar på Fæby. Bildet er trolig tatt først i 1960-åra. Fæby var forresten den første gården som hadde selvgående skurtreske her i bygda iflge. Innherredsblad fra 1952.    
Uke 1812   Petter Ingvaldsen med gulvur.   Foto av Harald Wågø      
Møbelsnekker på Øra. Her ved kunstverk av et gulvur i valbjørk. For å lese om finsnekkarn på Øra, se i Verdal Historielags årbok av 1984. Klikk her.    
Uke 1812   "En Nærdrum" ved den gamle St. Olavs Bru  Foto: Eystein Ness      
Mer kunst: Bilde av orginalen    
Uke 1812   Olsok på Stiklestad.  Ukjent fotograf.      
Ukjent når men trolig omkring 1975..    
Uke 1812   Sammenstuing av is i Verdalselva ved Holmli 28 januar  Foto: Eystein Ness      
Det blir kanskje fare for spetakkel med isgangen i elva i år hvis isen skal forsvinne med mildvær og regn. Som en ser er sandøra ved Haga Nordre mot Hegstad full av is etter isgangen i januar. Både her og ved Ekle er det vanlig med opphoping av is.    
Uke 1810   Vedlikehold av Jernbanebrua  Foto: Eystein Ness      
Det hadde kanskje vært ide å ventet med denne jobben til etter isgangen er over. Tatt i betraktning at det er mange oppsamlinger av ispropper etter forrige gang elva "rånnå" og at det er mye is i elva etter en kuldeperiode på snart to måneder så kan de som har jobben her få seg en overraskelse hvis det blir mye nedbør. En får håpe det går bra, men høyden på friløpet under brua er redusert med minst to meter. Det har vært mindre avstand under tidligere isganger mellom brudekket og isflak som reiser seg opp ved møte med brukarene. Den eller de som har bestemt å igangsette jobben må sikkert ha "my oppi skailla" og har hatt kontakt med Vår Herre og fått værmeldinga mye lenger framover enn langtidsvarselet på Yr.    
Uke 1811   Forskaling for den nye kinoen på Øra i år 1957 eller 58  Foto av Harald Wågø.      
Mer om kinoen.    
Uke 1811   En ny kjempe fra Kværner er klar for Nordsjøen  Foto: Eystein Ness      
Et nytt stålunderstell er på plass ute på lekter etter et par døgns "reise" fra fødestedet. Imponerende at det går å flytte kjempen på ca. 23 tusen tonn. Det er ikke mer enn ca. 8 måneder siden storebroren Egir tok reisen ut Trondheimsfjorden til Johan Sverdrup-feltet. Denne er døpt Vilje. For en utenforstående er det en fantastisk jobb som er utført. Det er i grunnen merkverdig at lokalavisa Innherred ikke er interessert i flyttingen av denne kolossen fra land til vand. Men det er ikke noen bombe at redaksjonen ikke er interessert når det skjer positive ting i Verdal`n. Det hadde kanskje vært av mer interesse å lese om denne bragden på Ørin enn å lese om hvor mange rådyr som er påkjørt.    
Uke 1811   Tømmerkjøring med hest ca 1960   Foto av Harald Wågø.      
Tømmeret ble kjørt fram med hest etter at det ble av hoggerne. Dette for at det skulle gli lettere. At barka tømmer tørker raskere var og viktig der det var fløting. Barkespade vart brukt til barkinga og før det ble det brukt øks. Om lag halvparten av tida til hoggerne gikk med til barking med spade, så dette var en kostbar operasjon. På 1960-talet vart det difor utvikla barkemaskinar.    
Uke 1811   Matlaging på vedkomfyren i år 1949  Bildet utlånt av Brit Hogstad Mære.      
Bergitte Hogstad på Trones i full gang med middagsmaten på komfyren. Ordet «komfyr« betegnet opprinnelig en kokeovn av støpejern, fyrt med ved eller koks. Den hadde ilegg for brensel, og i komfyrtoppen var det runde åpninger for kokekar. Åpningenes diameter kunne reguleres ved hjelp av løse jernringer. Vedkomfyren kunne også ha en innbygget bakerovn. Fra cirka 1950 og framover tok den elektriske komfyren over i det norske markedet    
Uke 1811   Jacket`s på Kværner 6/3 2018  <=  KLikk for større bilde  Foto: Eystein Ness      
Den nærmeste er ferdig bygd og skal bukseres ut på lekter de nærmeste dagene før den transporteres til Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.    
Uke 1810   Stiklestad Øvre  Utlånt av Rut Åse Prestmo.      
Ukjent når dette bildet er tatt. Bilde fra 1930-åra: KLIKK HER
Bilde fra 1954 : KLIKK HER Bilde fra 1962 : KLIKK HER    
Uke 1810   Fylkessjå for Svin på Stiklestad 1972  Foto: Eystein Ness      
    
Uke 1810   Snøåt i hytteuthus ved Grønningen i påska 1966  Utlånt av Jostein Molden.      
Ellev Stubbe konstaterer at det ikke er bare å hente ved.     
Uke 1810   Opeln til Harald Skatland ca år 1938  Utlånt av Astrid Green.      
Skatland drev rutebiltransport, vesentlig mellom Leksdalen og Øra ved siden av gårdsdrifta på Aksnes Søndre. Han hadde den første melkeruta med bil fra Leksdalen. Kjørte først en vanlig lastebil men kjøpte så denne med dobbelt førerhus. Opplysninger fra boka "Heimer og Folk I Leksdalen. Registrert med V-134 i kjøretøyregisteret for 1939.    
Uke 1809   Bestyreren, Georg Kjeldset, ved Stiklestad Planteskole inspiserer rughekk.        
Slike rekker av rug ble sådd i tredjehver planteseng for å beskytte skogplantene mot overvintringsskader ved Stiklestad planteskole. Vedvarende tørr og kald østavind med lite snø som beskyttet plantene, kunne føre til et tøft klima for skogplantene. Rugen ble sådd i enkle rekker på våren og støttet opp med ståltråd. Når en fikk mange slike rugrekker på siden av hverandre fikk en et betydelig forbedret vinterklima med mindre vind og mere snø i vinterhalvåret. "Rughekkene" som en kalte disse lebeltene, var vanlig i planteskolen i perioden 1965 - 1975. Etter 1975 ble det mer og mer vanlig og kjøle- og fryselagre skogplantene i vinterhalvåret. Opplysninger av Georg Kjeldset    
Uke 1809   Nord-Vera 10. januar 2018  Foto: Eystein Ness      
    
Uke 1809   Opp-pussing av Vinne Kirke til 150-års jubileet i 1967  Foto av Harald Wågø.      
Maleren er Bjørn Flyum.    
Uke 1809   Flaggspett på Ørin  Foto: Eystein Ness      
Her under bespising av grankongle festet i en sprekk på et råttent tre.    
Uke 1809   Fylkessjå for Svin på Stiklestad 1972        
Harald Vandvik viser opp sin avlspurke. Foto av Harald Wågø.    
Uke 1809   Oppgangssag fra Leksdalen        
Saga som var i drift fram til ca. 1850 under demonstrasjon av Verdal Museum, trolig under et arrangement på Stiklestad omkring 1972. Navnet oppgangssag kommer av at den har en opp- og nedgående bevegelse. Oppgangssagen ble brukt til fremstilling av planker og bord fra tømmer. Den eldste beskrevne oppgangssagen (fra 1230) ble drevet av vannkraft. Dette var et stort fremskritt fra den tidligere manuelle saging eller tilhogging av trelast. Først fra 1500-tallet er det registrert bruk av oppgangssager i Norge. Bruken av oppgangssager fikk en voldsom vekst, og det ble etter hvert bygget oppgangssager i nesten hver eneste elv og foss av noen størrelse. På midten av 1600-tallet var det anslagsvis 1750 sagblad i drift i Norge. To personer på bilder er identifisert. Han som sitter i front er vel Ole Sende og han som står bak i bildet til høyre er Andreas Røstad fra Ness.    
Uke 1809   Spællflåtta på Veresvatnet ca 1915        
Her utenfor Nord-Vera når tømmer som kom fra Sverige med taubanen fra Esingen trekkes fra Sør-Vera til Tronsmoen for fløting i Helgåa. Flere bilder av tømmerfløting: KLIKK HER.    
Uke 1808   Sagamarsjen over den nye hengbrua i Sul år 1973  Utlånt av Terje Reitan.      
Soldater på marsj over den nye hengebrua som ble bygd ved Søreng (Stormo).    
Uke 1808   Teltleir for Sagamarsjen i Sul 1973  Utlånt av Terje Reitan.      
Teltleir ved Inna sør for Litjmoen som vi ser uthusa på bildet. Når Samfunnshuset i Sul sto ferdig i 1980, ble teltleiren flyttet fra Litjmoen og etablert i området ved skytebanen.    
Uke 1808   Omlegging av Riksveg 50 gjennom Bjørga 1959  Foto av Harald Wågø.      
Fra rørasiden mot tunellinnslaget. Foto av Harald Wågø.    
Uke 1808   Omlegging av Riksveg 50 gjennom Bjørga i 1959  Foto av Harald Wågø.      
På nordsiden av tunellen mot Koa på Røra.    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Se Verdalselva fra luften
Klikk på bildene

Framtidens bilder.
 
 

Se 160 høstbilder fra fjell og lågland. Musikk hører med
 
 

Vår vakre elv.
 
 
 
 
 
 

De verdalske befestninger
 

Bilder fra Ulvilla
 

Jernbanebilder
 

Kirker i Verdal
 

Arbeidsliv før i tia
 

Soloppgang / Solnedgang
 
"Utsiktsbilder" i Verdal 
Kornhøst i Verdal
 

Siklastadir - Klikk i bildet og se en artig video.
 

Kvistadbonden i 1954 spilt av Øyvind Øyen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem ble årets fotograf i Trøndersk fotoalbum i 2009.? Klikk på bildet.
 
 
   Inn etter ZZZZZ i toppen