Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
  Søke i verdalsbilder 
            
Loading
   Translate-übersetzen-Traduire


Søk i ukens bilder
Id:  
Kat:
Tekst:    
  Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webmaster:  Ole Morten Larsen

 Bildemaster:  Eystein Ness
     Aktuelt                                      
semenax
semenaxcaps.com


 Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 1827   Den gamle Østnesbrua før 1906  Utlånt av Tor Bjartan      
Brua ble bygd 1889-90 men den ble tatt av vannmassene (Vukusjøen 2) i 1893 og senere oppbygd på brukara som ble forhøyet med ca 60 cm. Ugreitt med navnet Bredingsberg for på kortet står skrevet Brislingsberg.    
Uke 1827   Tvillingburene på Åkran i 1920  Bildet utlånt av SNK.      
Foran står Elias Olsen Åkran som var leilenningen på Aakran fra 1889. Han var født 1840 og døde som kårkaill i 1924. Burene var bygd av tidligere bruker, Anders Olsen Helgåsen, i 1732. De var de eldste burene av sitt slag i 1930 når verdalsboka om gårdshistorie gikk i trykken. En ting er i allefall sikkert, innenfor veggene her har det vært lagret mange tonn med "spikkjimat" gjennom mere enn 200 år. Fra Eivind Aakran har en mottatt følgende kommentar: Burene ble gitt til museumet i 1950-årene av Kari og Einar Aakran. Min far, Ole Aakran, fekk oppdraget med å rive burene. Han rev stokk for stokk og merket de for ny oppsetting på museumet. Stokkene ble lagt i stabel, med strø mellom kvart lag for henting. Men burene ble dessverre aldri hentet, og låg der under åpen himmel til alt materiale var så råttent at Einar Aakran så seg nødt til å kjøre det vekk. En tragisk endelikt på verdifull dokumetasjon av byggeskikk gikk med dette tapt.    
Uke 1827   Vidkun Quisling på Stiklestad olsok 1944  Ukjent fotograf.      
10-årsjubileum for Nasjonal Samling ble markert på Stiklestad det året. Her er Quisling og hans følge på veg opp marmortrappa mot nazibautaen. Du kan lese om bautaen i Verdal Historielags skrifter 1991. Utlånt av Verdal kommune.    
Uke 1827   Oversvømmelse av Helgådalsvegen vest for Skansbakken i 1969        
Foto av Harald Wågø.    
Uke 1827   Verdalsfanger på Falstad våren 1945        
Liste over verdalinger arresterte og som satt på Strafgefangenenlager Sal 0 på Falstad fredsdagen 7. mai 1945.    
Uke 1827   Olsokspelet på Stiklestad i 1962  Foto av Harald Wågø.      
Se forrige bilder for opplysninger.    
Uke 1827   Adkomsten til rasteplassen ved St. Olav`s Bru 22/6 2018  Foto: Eystein Ness      
Nå er det snart 3 år siden kommunen ble varslet om forfallet ved rasteplassen ved Olavsbrua oppe ved Innsvatnet, men ingen ting har skjedd. Så forslaget til Verdal kommune er som følger: Bruk en dag med gravemaskin og lastebil og fjern alt sammen og planer terrenget tilbake slik det var før plassen ble anlagt. Og når det er gjort, løft dassen på bilen og kjør på Gjenbrukstorget og tipp det av på treverkdepotet.
Det er enkelt å få midler fra det offentlige for å lage nyanlegg, men når det er snakk om vedlikehold så finnes det ikke en krone. Det var mange store fine ord når plassen ble åpnet men det ble med det.
Som det framstår nå er det til irritasjon for de som vil bruke plassen.
Bilder fra rasteplassen: KLIKK HER    
Uke 1826   Inndalen fra Havren i 2008   <=== Klikk   Foto: Eystein Ness      
    
Uke 1826   Utbygging av Industri på Ørin  Foto av Harald Wågø.      
Muligens Ellingsen Mekaniske Verksted i 1971    
Uke 1826   Olsokspelet på Stiklestad i 1962  Foto av Harald Wågø      
Det året spilte Gisle Straume kongen, som Arnljot Gelline spilte Carl-Maurits Gustin, I rollen som Tormod Kolbrunarskald, Ståle Bjørnhaug. Olaug Helberg var Grima og Gamal-Jostein ble spilt av Amund Rydland. Johan Nordlund var Torgeir Flekk og Julia Back tolket rollen som Gudrun. Instruktør, Bjarne Andersen.    
Uke 1826   Heining av ljå under fjellslåttdemonstrasjon i Finnvola 1963        
Gunnar Heggås kvesser sin ljå under Historielagets demonstrasjon av fjellslått i Finnvola.
Foto av Svein Guddingsmo.    
Uke 1826   Fossekallen mater sine unger.  Foto av Olav Malmo.      
Her foregår mating. Tre skrikende åpne gule nebb er synlige i åpningen i nerkanten av reiret. Foreldrene leverer maten mens den er i flukt (se bevegelsene i vingene) og er over i løpet av et sekund eller to. Så blir det stilt til neste foreldre ankommer med ny matforsyning og prosessen gjentar seg. Fossekallen lever av vanninsekter, larver, krepsdyr, småfisk og snegler som den finner i vannet eller på bunnen, og er den eneste spurvefugl som henter det meste av sin næring i vannet ved dykking. Redet legges alltid ved rennende vann: på en fjellhylle, under broer o.l. Det er bygget som en hytte, med inngang nedenfra. Det er bygget av mose, og er kledd innvendig med løv og strå. I april – juni legger den 4-5 hvite egg. Hunnen ruger på eggene , som klekkes etter 14-18 dager. Ungene mates av begge foreldrene, og er flyvedyktige etter ca. 23 dager. Opplysninger fra Wikipedia.    
Uke 1826   Fossekall med nebbet fullt av larver til sine unger  Bildet er tatt av Olav Malmo      
Her i en travel tid med mating av neste generasjon. Begge foreldrene i skytteltrafikk mellom matfatet og glupske unger som snart er flyvedyktig. Fossekallen ble i 1963 kåret til nasjonalfuglen i en avstemming i NRK. Fossekallen blir omkring 17–20 cm. Hannen veier cirka 53–76 g og hunnen cirka 46–70. Hannen blir imidlertid noe større enn hunnen. Fjærdrakten er brunsvart, med et markert hvitt felt på hals og bryst. Den holder seg alltid i nærheten av rennende vann, og kan dykke og svømme korte strekk under vann. Den bruker vingene som svømmeredskap når den dykker, og «spaserer« deretter på bunnen, mot strømmen. Hele året frembringer den et sitrende «tsitt-tsitt-tsitt«. Sangen forøvrig er pludrende og skurrende fløytetoner. Opplysninger fra Wikipedia.    
Uke 1825   Jernbanebrua over Ydseelva  Foto: Ole M. Larsen      
I Verdalsguiden leser vi: Det var ironisk nok denne brua, den minste av alle på strekningen Levanger - Sunnan, som ble den tøffeste å bygge. Her også pga. ekstreme bunnforhold, dvs kvikkleire. Brua er laget som en 13 meter bred steinhvelvsbru med 1,5 meter høyde over bekken. Resten er løsmassefylling over selve brukonstruksjonen. Arbeidene med brua tok 7 måneder og i den verste anleggsperioden fra april til oktober 1904 ble det jobbet 4 timer på og 8 timer av på døgndrift og all leiren ble fjernet med trillebår og spade.    
Uke 1825   Øvelse Stiklestad år 1957  Foto av Harald Wågø.      
Øvelsen foregikk i Leksdalen og Henning.    
Uke 1825   Tre svanepar ved Sulstua 9. mai 2018  Foto: Eystein Ness      
Svaner danner monogame par som varer i mange år, i mange tilfeller livet ut. Reiret er på bakken og omtrent en meter i diameter. I motsetning til mange av de andre andefuglene, deltar hannen både i bygginga av reiret og ruginga. Svaner er de største fuglene i andefamilien, og er blant de største flygende fuglene, kan veie opptil 15 kg. Dette iflge Wikipedia.    
Uke 1825   Olavsstøtta før 1942        
Gammelskolen, kirka i bakgrunnen. Til høyre, kirkestallen som ble revet i 1948.    
Uke 1825   Gammel-Jostein og Gudrun i olsokspelet 1962  Foto av Harald Wågø.      
Julia Back og Amund Rydland hadde rollene det året.    
Uke 1825   Tuset Søndre14. mai 2018  Foto: Eystein Ness      
En stille vårmorgen i de vårgrønne omgivelser sett fra Haukåsiden. Gården er en av de siste før en kommer til Henning.    
Uke 1825   Skilleparken med bassenget  Foto av Olav Johansen.      
Vektergata til venstre og Nordgata rett fram. Ukjent tidfesting, men før asfaltering av Nordgata.    
Uke 1825   Bussen til Ingemann Liff.  Utlånt av Halvard Stornes      

Leksdal sanitetslag klar for tur til Snåsa i 1946. Stort bilde med navn.
Se 40 artige bilder av lastebilder brukt til kjøring av grus,tømmer og personer. KLIKK HER.

    
Uke 1825   Skytterhuset på Stiklestad rives 14.juni 2018  Foto: Eystein Ness      
Etter å ha stått i 71 år er det over og ut for skytterhuset. I følge Norges Bebyggelse ble huset oppført i 1947., med en sal på vel 70m2 pluss kjøkken. De siste som brukte huset var vel Hallemskorsen Gammeldansforening til sine fester, men det er vel snart 30-40 år siden den foreningen var i aktivitet. Tiden går.    
Uke 1824   Inndalen sett fra Stor-Havren  Foto: Eystein Ness      
    
Uke 1824   Vuku etter freden i 1945  Utlånt av Just Roar Wohlen      
Bildet er antagelig tatt enten på fredsdagen eller kanskje på 17. mai. I allefall feirer beboerne i Sørager med et meget stort flagg.    
Uke 1824   Mainatt ved Kværner  <=== Klikk   Foto: Eystein Ness      
    
Uke 1823   Messe ved Det Russisk Ortodokse Kapell på Stiklestad 27. mai 2018  Foto: Eystein Ness      
    
Uke 1823   Åpningen av Verdalsøra Kapell i 1969  Foto av Harald Wågø.      
    
Uke 1823   Siste gjenstående bygg på heimen Lindset i Kverndalen  Utlånt av Ingrid Oldren      
Klikk her for å se heimen i 1929.
Klikk her for bilder av hus og beboere på Lindset.    
Uke 1823   Kornkø til Mølla eller Kornsiloen først i 1950-åra.  Foto av Olav Johansen.      
Tidfestes ut fra at ny riksveg 50, som ble åpnet i 1957, ikke er påbegynt og huset til kommuneingeniør Hindøy er bygd.(oppsatt i 1948.). Sentrallageret sto ferdig i 1956. Legg merke til at det er ingen traktorer i kornkøen. På bildet er det mange eiendommer som ble solgt og sanert i forbindelse med nybygging av forretninger.Dette bildet gir en god dokumentasjon av Øra's sentrum for snart 70 år siden.    
Uke 1823   De siste hvite Blåveisa i Baglan?  Foto: Eystein Ness      
Dette er trolig den siste planten med hvit blåveis. Kanskje kan den berge, for den står slik til at verken dyr eller mennesker kan skade den ved å trampe på den, slik det har skjedd med de andre "albinoplantene".    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Se Verdalselva fra luften
Klikk på bildene

Framtidens bilder.
 
 

Se 160 høstbilder fra fjell og lågland. Musikk hører med
 
 

Vår vakre elv.
 
 
 
 
 
 

De verdalske befestninger
 

Bilder fra Ulvilla
 

Jernbanebilder
 

Kirker i Verdal
 

Arbeidsliv før i tia
 

Soloppgang / Solnedgang
 
"Utsiktsbilder" i Verdal 
Kornhøst i Verdal
 

Siklastadir - Klikk i bildet og se en artig video.
 

Kvistadbonden i 1954 spilt av Øyvind Øyen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem ble årets fotograf i Trøndersk fotoalbum i 2009.? Klikk på bildet.
 
 
   Inn etter ZZZZZ i toppen