Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
  Søke i verdalsbilder 
            
Loading
   Translate-übersetzen-Traduire


Søk i ukens bilder
Id:  
Kat:
Tekst:    
  Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webmaster:  Ole Morten Larsen

 Bildemaster:  Eystein Ness
     Aktuelt                                      
semenax
semenaxcaps.com


 Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 1942   Per Andersson fra Haugen i Strådalen  Foto: Eystein Ness      
Ungdomsbilde av sønnen til reineier Anders Larsson som muligens var de første som bosatte seg på Haugen nordøst for Strådalen. Trolig ca. 1860. Senere bodde Gunnilla Hansson, eller Finn-Gunnhild som var kallenavnet, i den enkle boligen. Per var "ordningsmann" for lappene som betalte ut erstatninger til norske nordmenn for skader som reinsdyra gjorde på avlinger. Han var reingjeter på Valdresflya i noen år og flyttet i sine eldre år til Rørostraktene. Per var født i 1875 og døde i 1957. Opplysninger fra artikkel om lappiske boplasser langs Strådøla i boka om Vera kirke. Boka er nærmest en bygdebok for Vera. Bildet utlånt av Harald Wågø.    
Uke 1942   Vuku lørdag 6. oktober 2018 da idrettsanlegget ble offisielt åpnet  Foto: Eystein Ness      
Aktiviteten er stor fortsatt i Vuku. Den nye barnehagen er fullført. Vuku har alt som skal til for at unge folk kan etablere seg. Det mangler vel bare byggeklare tomter. Bildet er tatt fra Tomtberget.    
Uke 1941   Mesterverk i skogen  Foto: Eystein Ness      
En kan spekulere hvordan "kangroa" får til å lage spindelveven slik, og ikke minst, hvordan de får til å henge opp byggverket mellom to trær.    
Uke 1941   Isgang over veresvegen øst for Elneshøgda i 1961  Foto av Harald Wågø.      
De to nærmeste heimene er vel Grindstad og Sørmo. Triste greier å få slike ismasser og vatn innover mot husa.    
Uke 1941   Tranemor ved reiret sammen med sitt nye avkom.  Foto: Eystein Ness      
Bildet er fra Gaulektjønna.    
Uke 1941   Kransnedlegging på Vera Kirkegård 24. august 1969   Foto av Harald Wågø.      
Prost Sætevik legger ned krans på minneplate over de som sto i spissen for å reise kapellet i Vera som sto ferdig i 1899. Første gudstjeneste var 18. august. Kransnedleggingen var en del av 70-årsmarkeringen. res. kap. Harald Tollefsen i bakgrunnen.    
Uke 1941   Vera kirke 2. oktober 2018  Foto: Eystein Ness      
Første gudstjeneste i kapellet ble avholdt 18. august i 1899, etter stor innsats av innbyggerne i Vera og andre for å skaffe et gudshus i fjellbygda. Kapellet var skolelokale i Vera fra litt etter 1900 til 1998. Da var det slutt, elevene ble overført til Volden skole. Les om kirka og verasamfunnet i boka Vera Kirke som ble utgitt til 100-årsmarkeringen i 1999.    
Uke 1941   Etter flommen i Vuku siste dagen i januar 2006  Foto: Eystein Ness      
Fotballbanene og hallen er nå hevet 150 cm så dette vil Vukkubyggin unngå i framtida.

Flere bilder av flom i Vuku : KLIKK her. Video av flom 2/10-2015 : KLIKK her.
Video nr 2 fra samme dato: KLIKK her    
Uke 1840   Skjækerdammen ca 1980        
Restene av Skjækerdammen. Den ble sist restaurert i 1956.Bilde fra det arbeidet, klikk her.
Dammen ble bygd i 1916 og var Værdalsbrukets største vannmagasin. Dammen hadde to tappingssluser på 6 meter. Ved full dam var vannstanden hevet med 3 meter og inneholdt ca. 21 mill. m3. vann. Massene fra Verdalsraset var på 55 mill. m3 kvikkleire.    
Uke 1840   Potetopptaking på gammelmåten  Utlånt av Liv Liberg      
En plass i bygda. Ukjent når og hvor men en antar at bildet er fra tredveåra. Dette utstyret ble brukt fram til 1960-åra. Skoleelevene`s høstferie på den tid ble benevnt som "potetferie" fordi barna for rundt på gårdene og plukket potet. Bildet er tatt av Anders Vandvik.    
Uke 1840   Lasting av stein i kalkbruddet iTromsdalen 6. september 2018  Foto: Eystein Ness      
Lasting av stein for kjøring på knusverket. Hullet i bruddet blir større og større og det samme blir "fjellet" med finmasse.    
Uke 1840   Doktor Trygve Wold        
Født i 1879 i Mo I Rana. Gikk krigsskolen og ble premierløytnant i sanitetskompaniet. Bildet er nok fra "militærtiden" ca. år 1900. Han tok medisinsk eksamen i 1905. Etter flere korte praksiser i ulike legestillinger kom han til Verdal i 1909 og praktiserte her til 1913. Etter trondheimsopphold og videreutdanning i Tyskland kom han tilbake hit i 1914 og var lege her helt til sin død i 1939. De siste tre årene som distriktslege. Gjennom mange år han virket i bygda hadde han godt kjennskap til de fleste familier. Han skal ha blitt satt stor pris på både som lege og menneske. Det har vistnok versert mange historier fra noen av hans legebesøk. Han bodde og hadde kontor på Sole. Han ble gift i 1914 med Anna Ella Getz, datter av Johan Getz, leder av Værdalsgodset (Værdalsbruket.) Opplysninger fra kulturbindet av Verdalsboka.    
Uke 1840   Musikeren og gårdbrukeren Ole Georg Martinsen Bjørken.        
Ole var født på Bjørken. Giftet seg med Marie Ingeborg Johnsdatter Sundby i 1921. Paret fikk 5 barn. Paret kjøpte Øver-Kålen i 1931. I likhet med sønnen Asmund var Ole en kjent gammeldansmusiker. Jeremias Storhaug og Ole spilte sammen i 49 år ,begge "fiolspællera". I omtrent 100 bryllup spilte kameratene i og på den tid ble bryllup feiret både over to og tre dager. Betalingen var ca kr 3,- pr natt. Ole komponerte mange gammeldansmelodier. De mest kjente er vel Festvals, Evakueringsvalsen og polsen Skruddusvingen. Bilde fra et spilleoppdrag.
Klikk her for å lese om Ole og musikken. Bildet er trolig fra hans konfirmasjon i år 1905.    
Uke 1840   Birger Stene på fløtingsdammen ved Østre Drivsjø  Bildet er utlånt av just Roar Wohlen.      
Dammen ble bygd i 1915 i forbindelse med fløting av tømmer fra Verdalsbrukets drift i Juldalen. Rester av dammen står den dag i dag. Bildet som er er vel fra først i 1960-åra..    
Uke 1839   Traktor på hengebrua ved Holmsberget i Vuku.        
Trygve Rotmo på veg over brua med gråtassen og henger ca. 1970. Bildet skal visstnok være brukt som argument for bygging av ny bru over Inna. Det hjalp tydeligvis for 21. januar 1972 ble nybrua åpnet. Klikk her avisbilde fra åpningen. Kjetil Dillan har reparert et mye skadet originalbilde. Et tydelig bevis på at bilder kan bli som nye i redigeringsprogrammet Photoshop, selv om org. ser trasig ut.    
Uke 1839   Kong Karl Johans veg feires som hundreåring i 1935        
Norsk-Svensk arrangement i Skalstugan. I følge tekst bak på bildet er mannen på talerstolen en svenske fra Torta i Åre med navnet Nekkus Olsson. Vegen ble åpnet av Kong Karl Johan 29. august 1835. Klikk her for å lese om 150 års-jubileet.    
Uke 1839   Gustav Olsen Wæren, eller Gustav Orsa  Utlånt av Alvhild Sisselvold.       
Født på Sørmoen i Vera 1886. Bosatte seg på småbruket Granheim i Inndalen i 1920 . Han var skogsarbeider og tok forefallende arbeid. Gustav, ektefellen og hesten overvintret en vinter en halvannen mil inne i Juldalen for å drive skogen. Rester av denne boplassen, Gustav Orsa-koia, er synlig den dag i dag. Jakt var hans store interesse og mange historier går fortsatt på folkemunne. Les mere om jegeren i Verdal Historielag`s årbok fra 1979. Klikk her. På bildet er han i sitt rette element som elgjeger. Han flyttet til de evige jaktmarker i 1977. Flere bilder. Klikk her.    
Uke 1839   Høsten og vintern møtes.  Foto: Ole M. Larsen      
Bildet er tatt ved Volhaugen bedehus    
Uke 1839   Tur til Grønås langs Strådøla 29. september 2017  Foto: Eystein Ness      
Vakre farger på bredden av Strådalsfossen for 1 år siden.
Etter alt regnet får vi håpe på en fin høst i år også.    
Uke 1839   Kjesäter slott i Södermanland i Sverige 1945. Mottak for norske flyktninger.        
Brakker ved flyktningmottaket for norske flyktninger på Kjesäter slott i Södermanland i Sverige 1945. Her ble alle registrert og legeundersøkt før de ble sendt videre til norske politiforlegninger, skoler, sivilt arbeid, familieforlegninger, kvinneforlegninger og andre steder. Klikk her navneregister over nordmenn som flyktet til Sverige under krigen. Registeret gir opplysning om nesten 45.000 personer med navn, flyktningnummer, fødselsdato og ankomstdato. Mange navn fra Verdal`n finnes her.    
Uke 1838   Peder Pedersen Storhaug  Bildet er utlånt av Ingrid Oldren      
Født 19. mai 1807. Gift med Sigri Ellevsdtr. f. 29.11.1816 på Holmen. Peder var husmann på Storhaugen på Årstadbakkan. Arbeidet som sagbruksarbeider. Paret hadde 7 barn: Ingeborg f.1837 (døde 2 år gammel), Ingeborganna f1840, Marit f1842,Petter Lindset f1846 (druknet i Kverna under fløting i 1888),Ellev f1849, Maria f1852, Mikal f1859. Ellev,Maria og Mikal utvandret til Amerika i 1882-83. Så, 22 april 1891 utvandret Peder og Sigrid i en alder av 84 og 75 år til Osakis i Minnesota, sannsynligvis til ett av sine barn som hadde reist 8-9 år tidligere. . En slektsgren fra Peder rett nedadstigende fram til i dag er følgende.1. Peder Storhaug. 2. Petter Lindset, husmand på Årstadvaldet. 3. Ragnhild Elise Lindset,f 30071877, gift med Ellev Ellevsen Stubbe på Tingvold i Vuku (Nessi). 4. Ingeborg Stubbe , f 18011909, gift med Harald Lundgren, drivere av Tingvold. 5. Ingrid Lundgren, gift Oldren, drivere av Tingvold. 6. John Olav Oldren, driver av Tingvold. 7. Ingeborg Vinne Oldren, datter av John Olav. Bildet er trolig tatt etter Peder kom til Amerika.    
Uke 1838   Tømmerhytte ved Sulsjøan        
Etter å ha kommet fram med hest og vogn med utstyr til hytte ved Sulsjøan. Hytta tilhører vel Sulstua. Ukjent når bildet er tatt. Er det noen som vet navnet på personene på bildet?    
Uke 1838   Sol og regn over Kråksjøen  Foto: Eystein Ness      
Spesielt lys i horisonten mot Kjølåhaugan bakenfor den røde rypebæra ved den ødelagte varden på Høyde 625 østenfor Stamtjønna og Kråksjøvegen.    
Uke 1838   Grensetreff karolinere og norske dragoner i 2010  Foto: Ole M. Larsen      
Den 3 august var det årlige grensetreffet mellom svenske karolinere og norske dragoner. Dette er det 14. treffet på rad (9. med hester). Treffet er ved grensrøysa på Karl Johans vei (165 B). Etterpå rir de til Skalstugan for å markere freden over et godt måltid.
Flere bilder fra grensetreffet : Klikk her.    
Uke 1838   Avduking av Karolinermonumentet i Ånn 1899  Utlånt av Arve Kålen.      
Ikke akkurat verdalsbilde men Armfeldt drog gjennom Verdalen i 1718. Skansene i Inndalen er vitne om det som skjedde da. Likedan minnesmerket på Levringan.    
Uke 1838   Fra Rein til Forberg        
   En flytur på 5 km på tvers av Norges bredeste dal - 3 km fra elveutløpet. Bergartene nedover dalen er av sedimentær art, slik at isen fikk laget et bredt spor etter seg på vei ned mot havet for 10-12.000 år siden. Etter den tid har elva møysommelig formet det brede flate landskapet.
Klikk på "Full skjerm" nede til høyre". 
Uke 1838   Fløterlag på Værdalsbruket omkring 1920  Bildet er utlånt av Just Roar Wohlen      
Når og hvor bildet er tatt er usikkert men trolig i Helgåa. I forbindelse med flere stordrifter av tømmer var det mange karer fra Bindalen og svensker som deltok i fløtingen. Den eneste som en tror vet navnet på er Bernhard Urvold som står som nr. to fra venstre i bakerste rekke. Men hvis noen har navn å bidra med så ta kontakt på tel 472 97311.
Se flere fløterlag: Klikk her.    
Uke 1838   Heggspinnmøllen herjinger ved Inna på Lemyra i 2007  Foto: Eystein Ness      
    
Uke 1837   Hest og syklist i Sul rundt 1960.        
John N. Suul med hesten som trolig er "Brausgutt" som var plassert i Sulstua som avlshingst.    
Uke 1837   John N. Suul på hestehamningen i Sulstua i slutten av 1950-åra        
Den "heldige" avlshingsten hadde navnet Bausgutten og hadde 30 hopper til disposisjon. Hingsten tilhørte Kolbjørn Elnan fra Sør-trøndelag. John N Suul og Sulstua var vert for seansen.    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Se Verdalselva fra luften
Klikk på bildene

Framtidens bilder.
 
 

Se 160 høstbilder fra fjell og lågland. Musikk hører med
 
 

Vår vakre elv.
 
 
 
 
 
 

De verdalske befestninger
 

Bilder fra Ulvilla
 

Jernbanebilder
 

Kirker i Verdal
 

Arbeidsliv før i tia
 

Soloppgang / Solnedgang
 
"Utsiktsbilder" i Verdal 
Kornhøst i Verdal
 

Siklastadir - Klikk i bildet og se en artig video.
 

Kvistadbonden i 1954 spilt av Øyvind Øyen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvem ble årets fotograf i Trøndersk fotoalbum i 2009.? Klikk på bildet.
 
 
   Inn etter ZZZZZ i toppen