Verdal du ligg her!
 
 Søk i tekst 
Kat:
Stikkord:  
Vis alle  
Søk eks. etter  "Leksdal"
"Helgådal","Vuku","Vinne"
    Flyfoto av gårdsbruk fra 1950 åra -  Søk på stikkord  (eks gårdsnavn)  (Se til venstre)
Føl og klikk på markørene                            Klikk på +'en for skille markørene bedre. Klikk på det lille bildet under her for å få opp et stort. Finn hvor en bestemt gård ligger ved å sette gårdsnavn inn i "Stikkord" til venstre og klikk på "Søk"
Bollgarden mellom 1954

   
Bollgarden Vestre i Vuku 1954

   
 Husk at du kan flytte kartet ved å holde nede venstre musetast  og flytte musa eller klikke på pilene i kartet.  Zoom inn/ut med å klikke på + og -
 
KLikk på 2 ganger hvis det 1. bildet ikke kommer skikkelig opp. Husk at du kan selektere på stikkord (eks Vuku, Hallem Kjæran etc)

Loading...

 

Kartet fungerer ikke.
Det kommer i "Nye Verdalsbilder"!


blogger traffic
Doubleday Book Club Promotions