Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
         


 Kjentmannsmerket                                


"Når en ser Leirsjøen til høyre og begynner stigningen, ligger Leirsjøknoppen til venstre med flott utsikt over Kjesbuvatnet. Ta en tur dit selv om det er litt kronglete å komme opp. Det henstilles om å passe på små barn da det er loddrett ned i Leirsjøen på dette stedet. Vegen går videre rundt sjøen og fremover igjen til utgangspunkt (Leirsjørunden). Enklest er det å gå runden med sola første gangen. På nordsida er det også merket en gammel tursti med små røde stikker. Denne skal være merket og er fullt mulig å gå på vei tilbake. "
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Stien går opp bakken rett imot infotavle. Så over ei myr og fortsett videre rett frem opp bakkene. Følg sti/vei østover og denne går helt til Leirsjøen. Klippetang og trimkasse står på det høyeste punktet av vegen på østsiden for sjøen. Ca 2-300m lenger fram, før en kommer til Lomtjønna, kan en velge om en vil følge skiløypetraséen eller ta en sti til høyre mellom tjønna og sjøen. Stien har bratt nedstigning ned til utløpet av sjøen hvor det står gapahuk og stort bord. Passer fint å ta en rast her. Stien fortsetter forbi en liten hytte ned til bekken hvor en kommer inn på løypetrasèen igjen. Kommer ned til bilveg, følg denne til en får dyrkajord på høyre side og følg traktorveg/sti til høyre. Kommer ned på løypetraséen igjen og følg denne. Ved stidele, hold til høyre og fortsett til du møter stien fra skihytta. "