Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
         


 Kjentmannsmerket                                


Tverråholman ble nedlagt som seter i 1884. Fra 1894-1909 var det bosetting her. Den eneste som er født på Tverråholman, Harald Haugen, kom til verden 7.mars 1900. Les om denne bosettingen i Helgådalsnytt fra 1979 hvor Harald`s eldre søster Ragna, forteller om dette. (Kan leses på biblioteket, spør betjeningen). Helgådal idrettslag reiste en minnebauta om denne bosettingen i 1978. Den ble avduket 7.oktober 1979 med nesten 80 år gamle Harald Haugen tilstede sammen med vel 40 andre deltagere. Vi støtter oss til formann i «Tverråholmkomiteen» Ole J. Haugans avdukingstale hvor han oppfordret alle skog- og fjellvandrere om å verne om Tverråholman.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Følg vei gjennom gården og bratt oppover bakkene. Etter at bilvegen slutter følges den brukte kjøreleia til Lakadalen. Denne vises godt i terrenget fra starten, men blir mer utydelig lenger inn. Ellers går det i åpent terreng og over 90% av turen kan gåes etter grei og fin grasmyr. Første delen er litt kupert og slakt oppover. Passer vest for Holmtjønna og hold kursen videre vest for Flåtjønna. Du er på rett vei når du går over bru til bekken ved utløpet av Flåtjønna. Nå krysser du straks en rødmerket tursti. Dette er Turistforeningens løype mellom Vera og Skjækerdalshytta. Fortsett videre litt oppover og retningen går nå litt lenger mot høyre (mot nordøst). Her er du straks inne i nasjonalparken. Når terrenget flater ut kan du snart se Haukberget, hold kurs rett på dette etter myrene. Neste sikre passering er bru over bekk fra Tverrådalsstamtjønna. Da er du like ved Haukberget. Tjønna kan passeres både på øst- og vestsida, men kortest på vestsida. Kliv gjerne opp over Haukberget og få et overblikk over landskapet (ca. 50 høydemeter), ta gjerne kafferasten her. Nå ser du Tverråholman med ei lita grasslette like bak det største tjernet du ser herfra. Gå nå i en liten østlig bue etter myrene og ned til Lakaelva. Kommer du for langt vest er det trøblete og ufremkommelige myrer, gå i så fall rundt. Tverråholman ligger på nordsida av Lakaelva der denne gjør en sving mot vest. Gå over elva og opp til vollen. Klippetang og minnebauta 150 meter nord for kobberplate som markerer hvor husa stod.