Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
         


 Kjentmannsmerket                                


Bruk gode sko på denne turen. Selv om det er ei gammel turlei og delvis sti så er det vått og flere myrstrekninger innover. Stien går på vestsida av Litj-Kråka og ganske høyt oppe i dalsida. Når du er ovenfor skoggrensa flater terrenget ut helt inn til Brenntjønnin. Litj- Kråka har sitt utspring herfra og her passeres en gammel bosetning til Verdalssamene. Innenfor Brenntjønnin kan merkinga være litt lei å se, spesielt over ei myr. Men gå frem og ned til en liten bekk på venstre side, der er den tydelig. Herfra lett stigning oppover og til Tuva. Kråkfjellet mot vest og flere topper av Kjølahaugan i øst. Dette er høyeste punkt på vegen til Fersdalen i Meråker og kommunegrensa går også straks sør for Tuva. Husk å skrive i turbok.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bak parkeringsplass går ei rødmerka turlei fra Sul over til Fersdalen. Denne merkaruta passerer Tuva og følges således hele vegen.