Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
         


 Kjentmannsmerket                                


"Skogen i første halvdel av ruta blåste ned under orkanen nyttårshelga 1992 og fremstår nå som nytt plantefelt. Også siste delen opp Porthalla er plantefelt og dette gjør området rikt på tyttebær om høsten. Det er også registrert Gulveis her oppe. Disse er kartlagt og botanikere følger med i utviklinga om de øker eller avtar i areal. Plukk gjerne tyttebær men la gulveisa stå om du kommer over noen av dem. Helloporten er en av de mest besøkte kjentmannsmerket i Verdal. 2400 besøkende i 2007-08, ca. 1600 i 2008-09. Vinne skilag har trimbok så husk å skrive deg inn. Ellers er det mange stivalg du kan ta oppover, i hvert fall 6-7 forskjellige. De aller fleste ender opp ved sti/ veikryss nede i Porthalla hvor vegen mot nordøst er felles for alle. Det går også sti fra Skjørdalen som knytter Nessbygda til denne posten. Bergstien, daln, rundkjøringa, reinsbergrunden er kjente navn her oppe. Ta første turen og gjør deg kjent, spør om de ulike stiene, det er stor sjanse for å treffe andre. * Alternativ rute på nedturen: Når du går ned igjen kan du gå mot sør i dette krysset og kommer da ned til Reinsberg. Du må da gå en km nordover på vegen til parkeringsplassen. "
----------------------------------------------------------------------------------------------
Sti/traktorvei følges i ganske små bratte bakker oppover fra starten. Denne følges til den slutter og stien går rett venstre og like etterpå til høyre og inn gjennom skogen. Ved ny kryssende sti/vei, gå rett frem og følg ny sti/vei mot NØ. (*se alternativ rute) Denne går over til sti ved liten bratt bakke opp til venstre etter ca.150 m. Det hele avsluttes med ei bratt kneik før du er på toppen.