Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
         


 Kjentmannsmerket                                


Det går også en sti langs elva oppover. Den går ned ca. 200m etter P. plass. Kan være lei å se nedgang på den p.g.a. gjenvekst men den er lett å følge når du har gått deg på den. Ble brukt i setertiden. Prøv å gå denne turen når vegen innover har tørket opp om våren, lauvet har kommet ut og Lyngselva ennå er ilter og hissig av snøsmeltinga. Det er rett og slett idyllisk. ANBEFALES. Ellers er turen inn til Lyngsvollen delen av en seterveg som fortsatte videre innover til Byavollen (den nye) og Haugsvollan, med forgreininger fra Kammarvolln og helt til Lerfaldfera. Det var nok ett yrende liv her inne hver sommer i setertiden. Sjetthølet fellesbeite ble begynt oppdyrket rundt 1970 tallet. Planen var å anlegge 1200 mål kulturbeite, en god del av dette også myrland. 11 gårdbrukere i Vinne og Ness gikk sammen om dette og var det første fellesbeite for melkekyr av dette slaget i Verdal. Formann for tiltaket var Andreas Valstad, Leirfald. Turen innover kan også tas med ski, men da helst fra Tromsdal gård da det ikke brøytes fast lengre enn dit. Det er da en mulighet å ta av fra vegen like etter bommen å gå over toilleran. Dette er og deler av den gamle setervegen som gikk her før det ble laget bilveg innover. Ellers er det greit å kombinere denne turen med sykkel om man vil, kanskje helt fra øra. Greiest er det fra Tromsdal gård da det er mye tungtrafikk med steinkjøring fra kalkbruddet. For de som er kjent så går det vei over Hallbakkan, forbi Ravloa og «Svendsenvegen» over til Tromsdalen.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Følg sti/vei som går på venstre side av elva. Denne er avmerket på kart. Vegen tar snart av til høyre sørover og fortsetter mellom Lyngsvola til venstre og elva på høyre side. Dette er en vintervei så den kan være myraktig og djupgått enkelte steder, gå på sidene. Vei blir snart til fastere myrdrag innover. Lyngsvollen ligger nedunder og helt i sørenden av Lyngsvola så det er enkelt å se hvor langt det er igjen. Klippetang finner du ved en treklynge helt nede ved elva og er ikke på husa.