Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
1964  Avisutklipp       For 50 år siden: Da Værdalsbruket fraktet fraktet tømmer med taubane fra Kall til Vera             Tilbake
   Se bilder og tekst under artikkelen
I 1915 var det ingen vei mellom Kallsedet-Åbo-Sandvika. Man måtte da ta tømmeret luftveien via en 5 km lang taubane.
84 årige Ole Sisselvold fra Vera forteller om dette foretagenet
.
 


 Jørgens klippearkiv. Dette sto i I&V den 10/11-1964 .
 Taugbane I 
 
Taugbanen Kallsjøn ?Veressjøen. I 1912 kjøpte Værdalsbruket en del trevirke og større skogstrekninger ved Kallsjøen i Sverige, det såkalte Huså Bruk ? deriblandt den store gården Fæviken.(Eiendommene ble senere solgt). For å foredle dette virket i Norge bygde Værdalsbruket i 1913 to taugbaner for transporten. En fra Sundet i Kallsjøen opp til nedre enden av Anjansjøen hvor virket ble slept de 25 km til Sandnesset ved Esingen ved vesterenden av sjøen. Derfra transporteredes tømmeret etter en 4 km lang taugbane til Veressjøen. Drivkraften for banen var en 23 hk oljefyrt motor som fungerte bra teknisk de 4 første årene. Men så kom valutakrisen da en svensk krone var dobbelt så mye verd som en norsk og dermed ble det umulig å fortsette med denne forretningen. Taugbanens transportevne var ca 20 kbm pr arbeidstime. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket.
 
Taugbane II  

Stasjon for taugbanen Sandnesset - Vera. Se under bilde I for andre opplysninger om taugbanen
 Båten EOL  

Mellom 1914 og 1918 kjøpte Værdalsbruket tømmer ved Kallsjøn i Jâmtland. Transporten skjedde slik: Først en sjøtur over Kallsjøn for deretter en 1,4 km lag luftferd med taugbane fram til østre bredd av Anjan. Der ble tømmeret buntet og slept med denne båten fram til Sandnäset ved Esingen. Tømmeret fikk så en ny luftferd til Veressjøen, en strekning på 3,7 km. Hver av vognene på taugbanen tok ca 10 store stokker. Båten hadde en besetning på fire mann. Arbeidet foregikk på to skift. Fra en stokk forlot Kallsjøn til den var i Vera tok det litt over to døgn. Bildet og opplysningene er hentet fra et utklipp av Østersundsposten 10 mars 1983
 Mast for taugbane  

Et noe kvalitetsmessig dårlig bilde fra byggingen av mastene til den 3,7 km lange taugbanen for transport av tømmer mellom Esingen og Veresvatnet mellom 1914 - 1918. De to karene fra Vera som sitter på toppen av den 18 meter høye masta var ikke "hauveik". Sikringsutstyr var det vel ikke så mye snakk om på den tid. Bildet er hentet fra en artikkel i Østersundposten i 1983.
 Taubane Vera - Esingen ca 1915  

Banen var i bruk fram til 1918. Bildet er fra nybygget av sstajonsbygget i Esingen. Les mere om banen og tømmerdrifta til Værdalsbruket ved Kallsjøen i Verdal Historielag`s årbok 1977 og i jubileumsboka for vera kirke. Navna på personen vil komme under " Navn i bilde"Utlånt av Alvhild Sisselvold
 Synnerenget i Vera  
 En jordlapp fradelt Sveet for å bygge bolig for bestyreren av taubanen som fraktet tømmer fra Äsingen til Vera. Huset ble bygd i 1915, samme år som fradelingen skjedde. Verdalsbruket solgte Synnerenget til Aker Verdal 1992/93. Bildet som er utlånt av Olav Nordheim er fra først i 1950-åra. Opplysninger er hentet fra Helgådalsnytt 2007
 Svensk lenke 1
 


free hit counter
Sti: Avisutklipp/

free hit counter