Stort  bilde            Tilbake                
13/09/2007   Framhaldskolen på Øra 1956 - 57