Stort  bilde            Tilbake                
30/08/2007   Sprenge en sykkelslange