Stort  bilde            Tilbake                
04/03/2024   Ved Vinne kirke i 1930-åra