Stort  bilde            Tilbake                
13/02/2024   Storfangst i Verdalselva i februar 1959