Stort  bilde            Tilbake                
25/01/2024   Over Veressjøen mot Svenskfjella 24. februar 2015