Stort  bilde            Tilbake                
25/11/2023   Ski og kjelke ca 1909