Stort  bilde            Tilbake                
24/10/2023   Flytting av Molåna til Stiklestad år 1954 A