Stort  bilde            Tilbake                
12/09/2023   Kårhus på Mikkelsgården 1961