Stort  bilde            Tilbake                
09/07/2023   En del av olsokkoret samlet i St.Olavs kapell på Stiklestad ca 1984