Stort  bilde            Tilbake                
07/02/2023   Tømmer til nysaga på Trones Bruk i 1967