Stort  bilde            Tilbake                
11/10/2022   Høst i Nordgata 13. oktober 2013