Stort  bilde            Tilbake                
22/08/2022   Stiklestad Allè august 1958