Stort  bilde            Tilbake                
09/04/2022   Stiklestad med kjente bygninger 16. april 2018