Stort  bilde            Tilbake                
21/02/2022   Storfangst i Verdalselva i februar 1959