Stort  bilde            Tilbake                
13/02/2022   Barneskolen med brukket rygg10 februar 2012