Stort  bilde            Tilbake                
14/12/2021   Morgen ved nyfjøset i Raset 16. desember 2017