Stort  bilde            Tilbake                
11/06/2024   Idyll på hellbua på Skansen rundt 1966.