Stort  bilde            Tilbake                
18/07/2021   Blomsterng på Ørin i juli 2016