Stort  bilde            Tilbake                
19/01/2021   Jernbanebrua over Ydseelva