Stort  bilde            Tilbake                
18/10/2020   Steinarbeidere i Vaterholmen