Stort  bilde            Tilbake                
10/10/2020   Utsyn over Bredingsberg og Bollgardsletta fra Blåhaugen i 1945