Stort  bilde            Tilbake                
26/09/2020   Tur til Grønås langs Strådøla 12. september 2017