Stort  bilde            Tilbake                
27/08/2020   Fra Våttåhaugen mot svenskfjella 27. oktober 2018