Stort  bilde            Tilbake                
24/08/2020   Israce på Leksdalsvatnet 1933.     

Utlånt av Eivind Aksnes.