Stort  bilde            Tilbake                
06/08/2020   Jernbanegrindene i Nordgata i 1950-åra     

https://www.youtube.com/watch?v=h3dyj-nr8LM