Stort  bilde            Tilbake                
24/05/2020   "Øverveien" på Tinden under krigen.