Stort  bilde            Tilbake                
07/06/2020   Framhaldskole i Sør-Leksdal 1937.