Stort  bilde            Tilbake                
17/11/2019   Bygging av hengebru over Skjækra ved Kulslivollen i 1972