Stort  bilde            Tilbake                
12/11/2019   Byagårdene mot Vinne kirke rundt 1930.