Stort  bilde            Tilbake                
05/11/2019   Ski og kjelke ca 1909