Stort  bilde            Tilbake                
23/10/2019   Grusbiler i fra 1923 i Klinga.