Stort  bilde            Tilbake                
01/10/2019   Brua over Inna ved Ådalsvollen Tollstasjon i 1924