Stort  bilde            Tilbake                
06/09/2019   Utbedring av lakstrappa i granfossen i år 2008