Stort  bilde            Tilbake                
03/08/2019   Jernbanebrua på Øra er ferdig 1904