Stort  bilde            Tilbake                
26/07/2019   Karolinermonumetet i Handøl, reist i 1899.