Stort  bilde            Tilbake                
21/07/2019   Utgraving av byggetomta for Norumsgården 1952