Stort  bilde            Tilbake                
17/07/2019   Gapestokk på Stiklestad.